Do czego służy System zapisów?


System zapisów jest aplikacją umożliwiającą studentom Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego udział w:
  • Zapisach - czyli zapisywaniu się na zajęcia.
  • Ocenie zajęć - anonimowej ankiecie na temat zajęć, na które student uczęszczał.
Udział w głosowaniu na ofertę dydaktyczną oraz ocenie zajęć umożliwia studentowi wcześniejsze zapisywanie się na zajęcia w Zapisach.

Na rysunku poniżej został przedstawiony "cykl życia" oferty dydaktycznej.

Podstawowy cykl opieki nad zajęciami w II UWr. wygląda następująco:
  • Przed rozpoczęciem roku akademickiego (i w trakcie trwania poprzedniego roku) składane są propozycje dotyczące oferty dydaktycznej (zgłaszanie przedmiotów i pomysłów na przedmioty). Propozycje te to także poprzednie oferty dydaktyczne - czyli z lat wcześniejszych.
  • W pewnym momencie utworzona w ten sposób Proponowana Oferta trafia pod głosowanie studentów, w wyniku czego powstaje Oferta Dydaktyczna.
  • Oferta Dydaktyczna jest łączona ze zbieranymi dotychczas preferencjami prowadzących (kadry instytutu) i przekształca się w Ofertę wraz z Przydziałami Prowadzących.
  • Po dodaniu terminów zajęć oraz sal, w których będą one prowadzone, Oferta wraz z Przydziałami staje się Planem Zajęć.
  • Plan zajęć zostaje przedstawiony studentom, a ci się zapisują na zajęcia. Po zamknięciu zapisów otrzymujemy Plany Studentów.
  • Co semestr następuje ocena zajęć. Wyniki tej oceny (anonimowe) trafiają - razem z ocenianymi przedmiotami - do Historii Zajęć.