Strona główna » Zapisy » Pracownicy

Paweł Laskoś-Grabowski

strona domowahttp://www.ii.uni.wroc.pl/~plg/
pokój 240

Konsultacje:

Poniedziałki, godz. 17–18. Gdyby w szczególnych przypadkach konieczne były konsultacje w innym terminie, jak również w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych, proszę umawiać się, np. przez e-mail.


Plan zajęć:

Lista pracowników