Paweł Laskoś-Grabowski

strona domowa http://www.ii.uni.wroc.pl/~plg/
pokój 240

Konsultacje:

Wtorki, godz. 16–18. Gdyby w szczególnych przypadkach konieczne były konsultacje w innym terminie (w tym we wtorki po 18), jak również w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych, proszę umawiać się, np. przez e-mail.

Plan zajęć: