Projektowanie i wdrażanie systemów w chmurze zima 2017/18

Język wykładowy Polski
Opiekun Tomasz Wierzbicki
Liczba godzin 30 (wyk.) 30 (ćw-prac.)
Rodzaj I2.Z - zastosowania inf.
ECTS 6
Polecany dla I roku No
Egzamin Yes

Opis przedmiotu:

Celem zajęć jest przedstawienie tematów związanych z systemami działającymi na nowoczesnych platformach public cloud (przede wszystkim Amazon Web Services, Google Cloud Platform i Microsoft Azure). Znaczną część semestru poświęcimy zrozumieniu koncepcji umożliwiających budowanie systemów o wysokiej dostępności i skalowalności. Omawiane będą zarówno tematy związane z architekturą aplikacji, procesami umożliwiającymi jej rozwój, jak również całą infrastrukturą umożliwiającą działanie systemu (wybór bazy danych i jej przygotowanie, komunikacja między usługami, sieć wewnętrzna, dystrybuowanie ruchu od użytkowników, globalny zasięg aplikacji). Przedmiot ma na celu wyjaśnienie zależności pomiędzy wieloma różnymi aspektami związanymi z uruchamianiem systemów w chmurze, stąd przydadzą się podstawy z bardzo wielu różnych przedmiotów, takich jak: sieci komputerowe, algorytmy i struktury danych czy bazy danych. Technologie, produkty i koncepcje, które w jakiejś formie pojawią się na zajęciach: AWS, GCP, Azure, Kubernetes, Docker, mikroserwisy, configuration management (ansible, chef, puppet, saltstack, terraform), site reliability engineering, incident management, monitoring, hurtownia danych, wysoka dostępność i skalowalność, load balancing. Opis przedmiotu przygotował Mateusz Markiewicz. Przedmiot jest prowadzony wspólnie z Rafałem Cieślakiem. Opiekunem przedmiotu jest T. Wierzbicki.

Wykłady

Prowadzący Termin zajęć Limit Zapisani Kolejka
Mateusz Markiewicz
pt 08:00-10:00 (s. 140) 300 25 0

UWAGA! Wyższa liczba oznacza wyższy priorytet, po zapisaniu do grupy zostajemy usunięci z kolejek o niższym priorytecie.

Ćwiczenio-pracownie

Prowadzący Termin zajęć Limit Zapisani Kolejka
Rafał Cieślak
pt 10:00-12:00 (s. 140) 30 25 0

UWAGA! Wyższa liczba oznacza wyższy priorytet, po zapisaniu do grupy zostajemy usunięci z kolejek o niższym priorytecie.


Konsultacje prowadzących:


Imię i nazwisko Pokój Konsultacje
Mateusz Markiewicz e-mail: mmarkiewicz@cs.uni.wroc.pl
Rafał Cieślak