Aktualności

Przedmiot "Matematyczne Podstawy Obliczeń Kwantowych" w IM

Tuesday, 27.09.2022 · 16:21 Jan Otop
Prof. Marek Bożejko będzie prowadził semestrze zimowym przedmiot "Matematyczne Podstawy Obliczeń Kwantowych". Wykłady będą w czwartki od 12:15 -14, w sali 601, a ćwiczenia we wtorki od 14:15- 16 w sali 605 w Instytucie Matematycznym. Aby się zapisać, należy ię skontaktować z sekretariatem dydaktycznym w IM.

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe / Best theses competition

Thursday, 22.09.2022 · 12:53 Piotr Wieczorek
![enter image description here][1] Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Allianz Deutschland AG SA Oddział w Polsce organizuje konkurs na najlepsze prace dyplomowe. Zapraszamy do udziału absolwentów naszego Wydziału kierunków Data Science, ISIM, informatyka oraz matematyka, których prace zostały obronione w okresie od **1 października 2021** do **30 września 2022** i otrzymały ocenę bardzo dobrą. Nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach: - na najlepszą pracę licencjacką lub inżynierską z informatyki, - na najlepszą pracę licencjacką z matematyki, - na najlepszą pracę magisterską z informatyki – nagroda im. Przemki Kanarek, - na najlepszą pracę magisterską z matematyki. Pula nagród wynosi **19500 PLN**. Bieżąca edycja zakończy się Finałem Konkursu, który odbędzie się **25 listopada 2022**. Udział w konkursie jest wielkim zaszczytem, ale łączy się też z pewnymi zobowiązaniami: - zwycięzcy obu konkursów na poziomie magisterskim będą prezentować swoją pracę podczas Finału Konkursu, - wszyscy uczestnicy muszą wyrazić zgodę na to, by ich praca, jeżeli zostanie zakwalifikowana do Finału, oraz prezentacja przedstawiająca tę pracę były opublikowane na stronach uczelni, - autorzy najlepszych prac licencjackich/inżynierskich będą prezentować swoje prace podczas Finału Konkursu, a jakość prezentacji będzie również wpływała na ostateczny wynik, Finał planujemy zorganizować w formie stacjonarnej, a jego zapis udostępnimy w internecie. Prosimy, by wszyscy absolwenci, którzy chcą i mogą wziąć udział w konkursie zgłosili się wypełniając [formularz][2] (wymagane zalogowanie na koncie uwr.edu.pl) w nieprzekraczalnym terminie do **16 października 2022**. --- The Faculty of Mathematics and Computer Science of the University of Wrocław in cooperation with Allianz Deutschland AG SA Branch in Poland is organizing a competition for the best diploma theses. We invite the graduates of our Faculty, majoring in Data Science, ISIM, computer science and mathematics, whose theses were defended in the period from **October 1, 2021** to **September 30, 2022**, and received a very good grade. The prizes will be awarded in four categories: - for the best Bachelor's or Engineering thesis in computer science, - for the best Bachelor's thesis in mathematics, - for the best Master's thesis in computer science (Przemka Kanarek award), - for the best Master's thesis in mathematics. The prize pool is **PLN 19500**. The Final of this year’s edition will be held on campus on **November 25, 2022**. It is a great honor to participate in the competition, but it also comes with certain obligations: - the winners of both the Master's level categories will present their theses during the Final of the competition, - all participants must agree that their thesis, and in case of qualification to the Final - also its presentation, will be published on the university's websites, - the authors of the best Bachelor / Engineering theses will present their theses during the Final of the Competition, and the quality of the presentation will also affect the final verdict. We plan to organize the final on campus and to make its recording available online after the event. We ask that all graduates who want and can take part in the competition apply by completing the following [form][2] (login is required on the uwr.edu.pl account) by the deadline of **October 16, 2022**. [1]: https://ii.uni.wroc.pl/media/uploads/2022/09/22/uwr_allianz_m.png [2]: https://forms.office.com/r/GkmU9rdMQN
Więcej aktualności

System Zapisów

System zapisów na zajęcia w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przejdź

Oferta Dydaktyczna

Kształtowanie oferty dydaktycznej w Instytucie Informatyki.

Przejdź

Ocena zajęć

Anonimowa ocena zajęć w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przejdź