Strona główna » Aktualności
RSS

Aktualności

Zmiana terminu wypisów

Czwartek, 05.10.2017 - 18:26

Termin wypisów został przesunięty o jeden dzień, tj. na środę, do godziny 23:59.

Prosimy by pamiętać o wypisywaniu się z kolejek przed tym terminem (mogą wciągnąć i nie wypuścić!). Prośby o ręczne wypisanie po tym terminie nie będą realizowane.

Zmiany terminów i/lub sal

Środa, 04.10.2017 - 17:35

W tym ogłoszeniu będą zamieszczane informacje o zmianach terminów i/lub sal. Ogłoszenie będzie aktualizowane.

Kurs WEPPO wykład wt 12-14 z s. 141 do s. 25

AN(M) pracownia z śr 16-17 na wt 10-11 s. 7

Kurs PASK pracownia wt 18-20 do s. 140

Nowe grupy

Poniedziałek, 02.10.2017 - 11:39

W tym ogłoszeniu będą zamieszczane informacje o powstających nowych grupach. Ogłoszenie będzie aktualizowane.

Analiza matematyczna czw 16-19 s. 104

Kurs: PWI - czw 9-10 s.137, pt 9-10 s.137, pt 10-11 s.7, pt 11-12 s.7

Kurs: WdC - pon 18-20 s.137

Inżynieria oprogramowania - czw 12-14 s.5/108

Kurs WEPPO - czw 10-12 s.107

Obecność na zajęciach

Poniedziałek, 02.10.2017 - 11:03

W przypadku niektórych przedmiotów do wyboru, które cieszą się dużą popularnością, nie ma możliwości zwiększenia limitów grup lub utworzenia nowych, żeby zapisać wszystkich chętnych. Osoby, które są już zapisane na takie popularne zajęcia - i zależy im na nich - szczególnie proszę o obecność na pierwszych zajęciach w semestrze, ponieważ w przypadku nieobecności prowadzący może poprosić o wypisanie takiej osoby z grupy, aby na jej miejsce wpisać osobę z kolejki. Prowadzący nie musi skorzystać z tej możliwości, ale może, aby umożliwić udział w zajęciach osobom rzeczywiście zainteresowanym.

Limity dla ISIMu

Poniedziałek, 02.10.2017 - 10:48

W czwartek 5 października zostaną zniesione limity dla ISIMu - studenci informatyki będą mogli zająć uwolnione miejsca w grupach.

Harmonogram zapisów

Czwartek, 28.09.2017 - 16:37
  • 6 X - zniesienie limitu 35 ECTS
  • 10 X - koniec wypisów (uwaga na wciągające kolejki!)
  • 13 X - koniec zapisów

przedmiot ponadprogramowy - Oblicza współczesnego kina dokumentalnego

Czwartek, 21.09.2017 - 9:50

przedmiot ponadprogramowy - Oblicza współczesnego kina dokumentalnego  

semestr zimowy 2017/2018

Miejsce: Dolnośląskie Centrum Filmowe / sala Polonia

Termin: Poniedziałki 17.30-20.00, zajęcia rozpoczynają się 9 października.

Zapisy: a.dokumentalna.wro@gmail.com

Cena karnetu za semestr: 150 zł (do kupienia w kasach DCF)

Bilety na pojedyncze zajęcia: 15 zł (do kupienia w kasach DCF przed seansem, w ramach wolnych miejsc)

Liczba ECTS: 3.

Uniwersytet Wrocławski honoruje przedmiot jako ponadprogramowy. Uczelnia zobowiązuje się do uznawania zaświadczeń potwierdzających zaliczenie kursu Akademii na ocenę i uzyskanie punktów ECTS. Punkty i oceny uzyskane w wyniku zaliczania przedmiotów ponadprogramowych nie są brane pod uwagę przy rozliczeniu przebiegu studiów, odnotowuje się je jednak w suplemencie do dyplomu.

Więcej informacji na https://www.facebook.com/a.dokumentalna.wro

Praktyki zawodowe

Środa, 20.09.2017 - 11:52

Wszyscy studenci, którzy chcą zaliczyć praktyki, muszą zapisać się na przedmiot Praktyka zawodowa (3, 4, 5, lub 6 tygodni) - nawet jeśli będą z nich zwolnieni na podstawie pracy zawodowej.

Wszelkie pytania w sprawach praktyk proszę kierować do dr. Grocholskiego.

Zapisy na kurs Obliczenia równoległe na kartach graficznych CUDA

Środa, 20.09.2017 - 9:59

Ten przedmiot będzie prowadzony w drugiej połowie semestru (dokładny termin rozpoczęcia zajęć zostanie podany wkrótce), ale zapisy na niego odbywają sie wraz z zapisami na inne przedmioty - na początku semestru.

W szczególności oznacza to, że wypisanie się z tego kursu po terminie zamknięcia wypisów będzie możliwe tylko w trybie wypisu dyrektorskiego.

 

Zmiany w ofercie - ciąg dalszy

Piątek, 15.09.2017 - 11:26

Informuję, że pan M. Wodecki przestał być naszym pracownikiem i w roku akad. 2017/18 żaden z proponowanych przez niego przedmiotów nie będzie prowadzony.

Przedmiot Programowanie funkcyjne otrzymał kategorię Informatyczny 1, ponieważ jest przeznaczony dla studentów I stopnia.

Przedmiot Metody implementacji algorytmów jest tym samym przedmiotem, który dotąd nazywał się Seminarium: Metody implementacji algorytmów, ale jest warty obecnie 4 ECTS i nie jest traktowany jako seminarium.

 

 

Przedmioty humanistyczno-społeczne w r. ak. 2017/18:

Czwartek, 14.09.2017 - 13:01

W semestrze zimowym w IM:

Historia sztuki - sam wykład 30 godzin - zal. na ocenę, wt 12.15-14 s. EM
Historia filozofii- wykład 30, ćwiczenia 15 - egz., pon. 16.15-20 s. HS
Ekonomika integracji europejskiej - sam wykład 30 godzin - egz., wt 12.15-14 s. A

Zapisy u p. Elżbiety Kalinowskiej (pok. 315 w IM w godz. 9-14.00) będą trwały od 2.X. do 5.X.2017 r. - druk podania dostępny w: skos/sprawy administracyjne/sekretariat.

W semestrze letnim prof. Andrzej Kisielewicz z IM będzie prowadził zajęcia z przedmiotu humanistycznego pod nazwą "Zasady krytycznego myślenia". Zapisy na ten przedmiot zaczynają się juz w semestrze zimowym. Osoby, które zainteresowane są udziałem w tych zajęciach powinny skontaktować się e-mailem bezpośrednio z prof. Kisielewiczem.

W semestrze letnim prof. W. Kwaśnicki z INE będzie prowadził w II przedmiot: O ekonomii i gospodarce inaczej (w+ć).

Zajęcia po angielsku w semestrze zimowym 2017/18

Środa, 13.09.2017 - 10:52

W nadchodzącym semestrze w języku angielskim będą prowadzone następujące przedmioty:

  • Computational Photography
  • Kurs: Practical Software Development
  • Principles of Programming Languages
  • Seminar: Program Certification in Coq
  • Sieci neuronowe i Deep Learning

Zmiany w ofercie na semestr zimowy 2017/18

Środa, 13.09.2017 - 10:37

Z powodu urlopu Hansa de Nivelle w roku akad. 2017/18 oferowane przez niego zajęcia zostają wycofane. Oznacza to, że w semestrze zimowym nie odbędzie się planowana kolejna edycja przedmiotu Compiler Construction.

Z powodów formalnych z kolei nie odbędzie się wykład z Teorii kategorii Macieja Piroga.

W semestrze zimowym natomiast odbędzie się Kurs: Practical Software Development prowadzony przez Credit Suisse, który jest odświeżoną (i nieco łatwiejszą) wersją przedmiotu oferowanego wcześniej w semestrze letnim.

 

 

Przedłużenie głosowania

Wtorek, 27.06.2017 - 23:11

W związku z niewielkimi zmianami w ofercie dydaktycznej, które zostały wprowadzone już w czasie trwania głosowania, zostało ono przedłużone do 30 czerwca, aby dać Państwu jeszcze szansę na przejrzenie i skorygowanie swojego wyboru. 

Zmiany, o których mowa, to dodanie nowych przedmiotów:

Teoria kategorii, Seminarium: Sztuczki w C++, Teoria grafów, Kurs tworzenia gier w silniku Unity3D

oraz zmiana semestru Seminarium: Silnik Unity i wirtualna rzeczywistość na letni.

Grupy efektów kształcenia

Piątek, 16.06.2017 - 11:35

W ostatnim czasie w systemie zapisów pojawiły się mylne informacje (już skorygowane) dotyczące pokrycia grup efektów kształcenia przez różne przedmioty.  Przypominam, że oficjalny zestaw przedmiotów pokrywających poszczególne grupy efektów kształcenia znajduje się w tabelkach na stronie

http://ii.uni.wroc.pl/dla-studenta/I-stopnia

i informacja w systemie zapisów powinna być zgodna z tymi tabelkami.

Najnowsza zmiana dot. efektów: przedmioty Systemy operacyjne. Podstawy i Systemy operacyjne (zaawansowane) zostały dodane do zestawu przedmiotów pokrywających grupę Systemy operacyjne.