Aktualności

Czasy otwarcia zapisów na semestr letni

Friday, 09.02.2024 · 14:15 Jan Otop
Indywidualne czasy otwarcia zapisów zostały ostatecznie wyliczone. Proszę o sprawdzenie swoich czasów oraz o kontakt z Administratorem Systemu Zapisy w przypadku błędów. Wszyscy studenci I roku mają ten sam czas otwarcia zapisów: **19 lutego 14:05**. ---- Individual enrollment times have been calculated. Please check your times and contact the Administrator of System Zapisy in case of errors.

Polityka kosmiczna

Wednesday, 07.02.2024 · 10:33 Anna Smolińska
Na prośbę prowadzącego wykład Polityka kosmiczna zmieni termin na śr 10-12 sala 119.

Projekty z firmą ZF w semestrze letnim - zapisy

Friday, 26.01.2024 · 15:37 Piotr Wieczorek
W semestrze letnim realizowany będzie przedmiot: [Projekt zespołowy z firmą ZF][1]. Projekty zostały zaproponowane i będą prowadzone przez pracowników firmy ZF. Zgłoszenia powinny być wyłącznie zespołowe (2-4 osoby). Proszę wybrać preferowane projekty oraz opisać swoje doświadczenie, które może być przydatne przy realizacji projektów. Zgłoszenia można wysyłać **najpóźniej do końca lutego** poprzez formularz: [**https://forms.office.com/e/dq2S3p2BrQ**][2] Na przełomie lutego i marca (lub wcześniej jeśli zainteresowanie będzie duże) zostaną zorganizowane spotkania, na których zainteresowani ustalą ostatecznie, które projekty i w jakim składzie będą realizowane. Za zaliczenie projektu student może otrzymać 4 punkty ECTS oraz zaliczenie wymogu projektu zespołowego z programu studiów. W przypadku chęci (z obu stron) studenci będą mieli możliwość kontynuacji i przygotowania pracy dyplomowej. **Tematy projektów** Opisy zespołów, które zaproponowały projekty oraz samych projektów znajdują się w pliku [https://ii.uni.wroc.pl/static/ZF_UWr.pdf][1] Zachęcamy do zapoznania się z ofertą. **Zespół D&S Vulnerability Patching & Compliance** - Badanie skuteczności algorytmu punktacji CVSS v4.0 w ustalaniu priorytetów i usuwaniu podatności bezpieczeństwa z uwzględnieniem porównania z systemem predykcji EPSS **Zespół Digital Manufacturing Platform** - Rozszerzenie funkcjonalności platformy Digital Manufacturing Platform o standardowy moduł umożliwiający wielowarstwowe powiadomienia dla pracowników zakładów produkcyjnych - Moduł Self-Service dla platformy Industry 4.0 - integracja platformy w zakresie danych telemetrycznych z systemami zewnętrznymi **Zespół Programistów SAP** - Aplikacja do Zarządzania Kontraktami w Środowisku SAP ERP - Aplikacja do Zarządzania Zamówieniami na Poziomie Globalnym w Środowisku SAP ERP - Aplikacja Mobilna do Zgłaszania Awarii i Utrzymania Urządzeń w Środowisku SAP ERP - Narzędzie w Systemie SAP ERP Monitorujące Nieskomitowane Zmiany Programistyczne [1]: https://ii.uni.wroc.pl/static/ZF_UWr.pdf [2]: https://forms.office.com/e/dq2S3p2BrQ

Zapisy w semestrze letnim 2023/2024

Thursday, 25.01.2024 · 13:27 Jan Otop
W systemie zapisów jest już widoczny wstępny [plan na semestr letni](https://zapisy.ii.uni.wroc.pl/courses/semester/349), który nie powinien się już znacznie zmienić. Indywidualne czasy zapisów (poza I rokiem studiów I stopnia) zostały wstępnie wyliczone. Po zakończeniu korekty głosowania, czasy zapisów zostaną przeliczone ponownie. Tryb zapisów dla studentów I roku studiów I stopnia zostanie ogłoszony później. Harmonogram zapisów jest następujący: * 24.01 – 23.02 - ocena zajęć * 5.02 – 8.02 - korekta głosowania * 14.02 - najwcześniejsza data otwarcia zapisów (wliczając wszystkie bonusy) * 19.02 - otwarcie zapisów dla I roku * 20.02 - rozpoczęcie semestru letniego * 28.02 - zniesienie miejsc gwarantowanych dla ISIMu oraz DS * 28.02 - zniesienie limitu 35 ECTS * 7.03 - koniec wypisów (zapisy nadal będą możliwe) * 9.03 - koniec zapisów ------ A preliminary schedule for the next semester has been [published in System Zapisy](https://zapisy.ii.uni.wroc.pl/courses/semester/349). Individual enrollment opening times have been calculated. After the end of voting correction, the enrollment times will be recalculated. Important dates: * Jan 24 - Feb 23 - class evaluation * Feb 5 - 8 - voting correction * Feb 14 - the earliest enrollment possibility (including all bonuses) * Feb 19 - enrollment for the 1st year students * Feb 20 - start of the summer semester * Feb 28 - guaranteed slots for ISIM and DS expire * Feb 28 - the limit of 35 ECTS expires * Mar 7 - the end of disenrollments (only new enrollments are possible) * Mar 9 - the end of enrollments

Ocena zajęć

Wednesday, 24.01.2024 · 13:22 Jan Otop
Została uruchomiona ocena zajęć, która będzie możliwa do **23 lutego**. Ocena zajęć pozwala nam poprawiać jakość studiów, a oprócz tego daje Wam 24h bonusu do czasu otwarcia zapisów przez dwa kolejne semestry! Zachęcamy do wypełniania pytań otwartych w ocenie zajęć i do zadbania o to, by zgłaszane przez was opinie były jasno opisane. Dzięki temu będziemy mogli doskonalić naszą ofertę i zajęcia. --- Class evaluation has been activated and will be available until **February 23**. Class evaluation allows us to improve the quality of our courses, in addition to giving you a 24-hour bonus to enrollment opening times for the next two semesters! We encourage you to fill in the open questions in the class evaluation and ensure that the feedback you submit is clearly described. This will help us improve our offer and classes.

odwołanie zajęć z Kursu: Wstęp do programowania w języku Python

Thursday, 14.12.2023 · 10:36 Anna Smolińska
W czwartek 14 XII 2023 wykład i ćwiczenia z Kursu: Wstęp do programowania w języku Python zostają odwołane z powodu choroby prowadzącego i będą odrobione w późniejszym terminie.

odwołanie zajęć z Kursu: zaawansowane techniki w C++ i STL

Thursday, 30.11.2023 · 9:40 Anna Smolińska
W czwartek 30 XI 2023 wykład i ćwiczenia z Kursu: zaawansowane techniki w C++ i STL zostają odwołane z powodu choroby prowadzącego.

Finał konkursu prac dyplomowych - piątek 24.11, 10-14, sala 25

Wednesday, 22.11.2023 · 10:27 Piotr Wieczorek
Serdecznie zapraszamy wszystkich na [finał konkursu prac dyplomowych][1], który odbędzie się w najbliższy piątek w sali 25 II UWr. Rozpoczynamy od prezentacji finalistów konkursu prac licencjackich lub inżynierskich. Zachęcamy do wysłuchania prezentacji Waszych koleżanek i kolegów oraz do udziału w głosowaniu nad przyznaniem nagród publiczności. Wśród obecnych na finale rozlosujemy uniwersyteckie bluzy. W dalszej części odbędzie się wręczenie nagród oraz prezentacje laureatów konkursu prac magisterskich. **Harmonogram finału** - 10:00 Rozpoczęcie - 10:05 Prezentacje finalistów - prace lic./inż. z matematyki oraz informatyki, prezentacja sponsora: Allianz Quantitative Analytics - 13:00 przerwa na kawę i ciastko, posiedzenie jury - 13:20 Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, w tym nagrody publiczności, losowanie bluz - 13:40 Prezentacja zwycięskiej pracy magisterskiej z matematyki - 14:05 Prezentacja zwycięskiej pracy magisterskiej z informatyki Łączna pula nagród wynosi 19500 zł, a jej fundatorem jest firma [Allianz Quantitative Analytics][2]. Z treściami wszystkich prac informatycznych można zapoznać się na [stronie II][1], a matematycznych na [stronie IM][3]. Wyniki konkursu im. Przemki Kanarek na najlepszą pracę magisterską z informatyki: I. **Mateusz Basiak, Agnieszka Tatarczuk** - I nagroda - *On the Online Min-Sum Set Cover Problem*, promotor Marcin Bieńkowski II. **Michał Dąbrowski** - II nagroda (równorzędna) - *Statistical Arbitrage in Polish Equities Market using deep learning techniques*, promotor Marek Adamczyk, II. **Mateusz Urbańczyk** - II nagroda (równorzędna) - *Categorical semantics for model comparison games for description logics*, promotorzy Bartosz Bednarczyk i Emanuel Kieroński Finaliści konkursu prac licencjackich lub inżynierskich: - **Mateusz Basiak** *Estimating probability distributions using stratified discrete normalizing flows*, promotor Rafał Nowak - **Antoni Czapski, Cezary Troska** *Scientific Paper Advisor - a tool for analyzing scientific publications and their links*, promotor Paweł Rychlikowski, - **Krystian Jasionek, Bartosz Janikowski** *Implementacja aplikacji wspierającej naukę do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy*, promotor Wiktor Zychla, - **Małgorzata Maciejewska** *Badanie metod ustalania autorstwa tekstu*, promotor Paweł Rychlikowski - **Jakub Skalski, Cezary Świtała** *Smartboard*, promotor Marek Adamczyk, - **Adam Szeruda** *Generowanie dobrze typowanych parserów w stylu kontynuacyjnym*, promotor Piotr Polesiuk - **Dominik Trautman** *Customizable Pathfinding Unreal Engine 5 plugin*, promotor Łukasz Piwowar [1]: https://ii.uni.wroc.pl/instytut/aktualnosci/502 [2]: https://ii.uni.wroc.pl/media/uploads/2023/11/13/flyer_aqa_wro_2023_qdFylDF.pdf [3]: http://math.uni.wroc.pl/news/final-konkursu-na-najlepsza-prace-dyplomowa

przeniesienie zajęć w piątek 24.11.2023 - Kurs rozszerzony Pythona i MIA

Monday, 13.11.2023 · 14:23 Anna Smolińska
W piątek 24.11.2023 poniższe zajęcia zostaną przeniesione do innych sal: 10-12 Kurs rozszerzony języka Python wykład z sali 25 do (WS w IM) zmiana ->103; 14-17 MIA z sali 119 do 141.

Prace dyplomowe 2023/2024 - wybór opiekuna

Tuesday, 07.11.2023 · 13:17 Piotr Wieczorek
Proszę wszystkich studentów, którzy zamierzają skończyć studia w bieżącym roku akademickim, a nie mają jeszcze wybranego opiekuna pracy dyplomowej o wypełnienie poniższego formularza. Pomoże to nam zaproponować Wam odpowiednie osoby. https://forms.office.com/e/PgDs9wY3DG

Wypisy dyrektorskie: zimowy 2023/24

Tuesday, 31.10.2023 · 10:10 Jan Otop
Każdy student może w trakcie studiów skorzystać raz z wypisu dyrektorskiego. Efekt wypisu dyrektorskiego jak taki sam jak niezapisanie się na przedmiot. Aby skorzystać z wypisu w tym semestrze, należy wysłać do 30 listopada (30.11.2023 23:59) mail na adres jan.otop@uwr.edu.pl z konta @uwr.edu.pl. W mailu proszę wpisać nazwę przedmiotu oraz grupę ćwiczeniową. Nie jest konieczne uzasadnienie prośby. ---- All students are eligible to receive a single Director's Sign Out during the course of their studies. The effect of a Director's Sign Out is the same as not registering for a course. To request a Director's Sign Out this semester, please send an email from your email account @uwr.edu.pl to jan.otop@uwr.edu.pl by November 30 (30.11.2023 23:59). Please include the name of the course and the exercise group in the email. It is not necessary to justify the request.

Zmiany planu 17 X 2023

Tuesday, 17.10.2023 · 11:29 Anna Smolińska
Została utworzona nowa grupa IO wt 16-18. Grupa MDM śr 14-17 zmieni termin na śr 16-19 oraz prowadzącego.

Warszaty 19.10 w II UWr: Big data analytical methods for complex systems

Wednesday, 11.10.2023 · 14:21 Piotr Wieczorek
W czwartek 19 października w Instytucie informatyki w sali 119 odbędą się warsztaty naukowe [Big data analytical methods for complex systems][1] Warsztaty są zorganizowane wspólnie z [Instytutem CASUS][2]. Celem jest wzajemne zapoznanie się oraz nawiązanie współpracy, również na poziomie projektów studenckich. Obecnie z Instytutem CASUS współpracuje już kilku naszych studentów. Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych studentów i pracowników wydziału. Harmonogram znajduje się na [stronie warsztatów][1]. --- On Thursday, October 19th, scientific workshops on [Big data analytical methods for complex systems][1] will take place at the Institute of Computer Science, room 119. The workshops are organized in collaboration with the [CASUS Institute][2]. The goal is to get to know each other and establish cooperation, including student project collaborations. Some of our students are already collaborating with CASUS. We invite all interested students and employees to the talks. The schedule is available at [the workshop webpage][1]. ![ Big data analytical methods for complex systems][3] [1]: https://ii.uni.wroc.pl/instytut/aktualnosci/492 [2]: https://www.casus.science/ [3]: https://ii.uni.wroc.pl/media/uploads/2023/10/11/workshop_bigdata_analyticalmethods_2023_w0fEN5z.png

Ostatnie dni zapisów

Wednesday, 11.10.2023 · 13:12 Jan Otop
Jeszcze przez dwa dni (do czwartku 12.10 do końca dnia) można wypisywać się z przedmiotów. Proszę zwrócić uwagę na kolejki, do których jesteście Państwo zapisani, aby System Zapisów nie „wciągnął” was w ostatniej chwili wypisów do grupy, o której zapomnieliście. W kolejnych dwóch dniach po wypisach (do soboty 14.10 do końca dnia) możliwe będzie wyłącznie zapisywanie się na zajęcia. Proszę sprawdzać w tym czasie stany grup — okazuje się, że w wielu grupach do popularnych przedmiotów pozostają wolne miejsca. --- For two more days (until Thursday, 12.10 by the end of the day) you can disenroll from courses. Please pay attention to the queues you are enrolled in, so that System Zapisów does not "drag" you at the last minute of the disenrollments to a group you forgot about. In the next two days (until Saturday 14.10 until the end of the day), it will only be possible to enroll in courses. Please check for free spots; it turns out that in many popular courses there are still free spots left.

Spotkanie w sprawie praktyk zawodowych

Tuesday, 10.10.2023 · 13:23 Anna Smolińska
Wszystkie osoby zainteresowane realizacją praktyki zawodowej są zaproszone na spotkanie z opiekunem praktyk dr. Marcinem Młotkowskim w poniedziałek 23 października 2023 r. o godz. 12:15 w sali 139.