Strona główna » Aktualności
RSS

Aktualności

Zapisy na kurs Obliczenia równoległe na kartach graficznych CUDA

Środa, 20.09.2017 - 9:59

Ten przedmiot będzie prowadzony w drugiej połowie semestru (dokładny termin rozpoczęcia zajęć zostanie podany wkrótce), ale zapisy na niego odbywają sie wraz z zapisami na inne przedmioty - na początku semestru.

W szczególności oznacza to, że wypisanie się z tego kursu po terminie zamknięcia wypisów będzie możliwe tylko w trybie wypisu dyrektorskiego.

 

Zmiany w ofercie - ciąg dalszy

Piątek, 15.09.2017 - 11:26

Informuję, że pan M. Wodecki przestał być naszym pracownikiem i w roku akad. 2017/18 żaden z proponowanych przez niego przedmiotów nie będzie prowadzony.

Przedmiot Programowanie funkcyjne otrzymał kategorię Informatyczny 1, ponieważ jest przeznaczony dla studentów I stopnia.

Przedmiot Metody implementacji algorytmów jest tym samym przedmiotem, który dotąd nazywał się Seminarium: Metody implementacji algorytmów, ale jest warty obecnie 4 ECTS i nie jest traktowany jako seminarium.

 

 

Przedmioty humanistyczno-społeczne w r. ak. 2017/18:

Czwartek, 14.09.2017 - 13:01

W semestrze zimowym w IM:

Historia sztuki - sam wykład 30 godzin - zal. na ocenę, wt 12.15-14 s. EM
Historia filozofii- wykład 30, ćwiczenia 15 - egz., pon. 16.15-20 s. HS
Ekonomika integracji europejskiej - sam wykład 30 godzin - egz., wt 12.15-14 s. A

Zapisy u p. Elżbiety Kalinowskiej (pok. 315 w IM w godz. 9-14.00) będą trwały od 2.X. do 5.X.2017 r. - druk podania dostępny w: skos/sprawy administracyjne/sekretariat.

W semestrze letnim prof. Andrzej Kisielewicz z IM będzie prowadził zajęcia z przedmiotu humanistycznego pod nazwą "Zasady krytycznego myślenia". Zapisy na ten przedmiot zaczynają się juz w semestrze zimowym. Osoby, które zainteresowane są udziałem w tych zajęciach powinny skontaktować się e-mailem bezpośrednio z prof. Kisielewiczem.

W semestrze letnim prof. W. Kwaśnicki z INE będzie prowadził w II przedmiot: O ekonomii i gospodarce inaczej (w+ć).

Zajęcia po angielsku w semestrze zimowym 2017/18

Środa, 13.09.2017 - 10:52

W nadchodzącym semestrze w języku angielskim będą prowadzone następujące przedmioty:

  • Computational Photography
  • Kurs: Practical Software Development
  • Principles of Programming Languages
  • Seminar: Program Certification in Coq
  • Sieci neuronowe i Deep Learning

Zmiany w ofercie na semestr zimowy 2017/18

Środa, 13.09.2017 - 10:37

Z powodu urlopu Hansa de Nivelle w roku akad. 2017/18 oferowane przez niego zajęcia zostają wycofane. Oznacza to, że w semestrze zimowym nie odbędzie się planowana kolejna edycja przedmiotu Compiler Construction.

Z powodów formalnych z kolei nie odbędzie się wykład z Teorii kategorii Macieja Piroga.

W semestrze zimowym natomiast odbędzie się Kurs: Practical Software Development prowadzony przez Credit Suisse, który jest odświeżoną (i nieco łatwiejszą) wersją przedmiotu oferowanego wcześniej w semestrze letnim.

 

 

Przedłużenie głosowania

Wtorek, 27.06.2017 - 23:11

W związku z niewielkimi zmianami w ofercie dydaktycznej, które zostały wprowadzone już w czasie trwania głosowania, zostało ono przedłużone do 30 czerwca, aby dać Państwu jeszcze szansę na przejrzenie i skorygowanie swojego wyboru. 

Zmiany, o których mowa, to dodanie nowych przedmiotów:

Teoria kategorii, Seminarium: Sztuczki w C++, Teoria grafów, Kurs tworzenia gier w silniku Unity3D

oraz zmiana semestru Seminarium: Silnik Unity i wirtualna rzeczywistość na letni.

Grupy efektów kształcenia

Piątek, 16.06.2017 - 11:35

W ostatnim czasie w systemie zapisów pojawiły się mylne informacje (już skorygowane) dotyczące pokrycia grup efektów kształcenia przez różne przedmioty.  Przypominam, że oficjalny zestaw przedmiotów pokrywających poszczególne grupy efektów kształcenia znajduje się w tabelkach na stronie

http://ii.uni.wroc.pl/dla-studenta/I-stopnia

i informacja w systemie zapisów powinna być zgodna z tymi tabelkami.

Najnowsza zmiana dot. efektów: przedmioty Systemy operacyjne. Podstawy i Systemy operacyjne (zaawansowane) zostały dodane do zestawu przedmiotów pokrywających grupę Systemy operacyjne.

Nowy zamiennik za AN(M)

Piątek, 09.06.2017 - 9:44

Od roku akademickiego 2017/18 przedmiot P. Woźnego Krzywe i powierzchnie w grafice komputerowej będzie zamiennikiem Analizy Numerycznej (M).

Na przedmiot ten mogą się zapisywać studenci, którzy nie zaliczyli wcześniej przedmiotu Matematyczne metody grafiki komputerowej.

Głosowanie na rok akademicki 2017/2018

Środa, 07.06.2017 - 17:00

Głosowanie na przedmioty jest już aktywne. Głosować można na stronie: https://zapisy.ii.uni.wroc.pl/vote/

W ofercie na przyszły rok pojawiły się przedmioty półsemestralne. Te przedmioty mają w nazwie oznaczenie Q1 albo Q2 - zależnie od tego, w której połówce semestru mają się odbywać. Przedmiot półsemestralny jest warty 3 ECTS.

Przypominamy o bonusie do czasu otwarcia na przedmioty, na które się zagłosowało.

Głosowanie potrwa do 25 czerwca.

Nowe filtrowanie przedmiotów

Wtorek, 06.06.2017 - 17:01

W Systemie Zapisów dodano możliwość filtrowania przedmiotów po efektach kształcenia oraz po tagach. W razie problemów z funkcjonalnością prosimy o wyczyszczenie cache w przeglądarce. Więcej informacji na trackerze

harmonogram zajęć 8-12.05.2017

Piątek, 05.05.2017 - 16:19

Zajęcia, które zostaną przeniesione do innych sal:

25

wt 9-12 ALGEBRA (wykład) ARTUR JEŻ -> s. HS IM

wt 16-18 KURS JĘZYKA LUA (wykład) JAKUB KOWALSKI <- z s.103

śr 10-12 ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH M (wykład) KRZYSZTOF LORYŚ -> s.13

103

pn 16-18 RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA I STATYSTYKA (ćwiczenia) WITOLD KARCZEWSKI -> s. 031 Wydz. Biotechnologii

wt 16-18 KURS JĘZYKA LUA (wykład) JAKUB KOWALSKI -> 25

śr 14-16 METODY PROGRAMOWANIA (ćwiczenia) MAŁGORZATA BIERNACKA -> 140

śr 16-18 TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA (ćwicz+pracownia) LESZEK GROCHOLSKI -> 139

pi 12-14 JĘZ. ANG. (ćwiczenia) -> 119

104

wt 14-17 METODY PROGRAMOWANIA (ćwiczenia) MACIEJ PIRÓG -> s.603 w IM godz. 14-17

śr 14-16 METODY PROGRAMOWANIA (ćwiczenia) PIOTR POLESIUK -> s. 602 w IM

pi 12-16 JĘZ. ANG. (ćwiczenia) -> 139

105

pn 14-16 METODY OPTYMALIZACJI (ćwicz+pracownia) MIECZYSŁAW WODECKI -> 140

wt 14-17 METODY PROGRAMOWANIA (ćwiczenia) MAREK MATERZOK -> s.3 biblioteka UWr. (ul. Joliot-Curie 12) godz. 14-17

139

śr 16-18 TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA (ćwicz+pracownia) LESZEK GROCHOLSKI <- z s.103

pi 12-16 JĘZ. ANG. (ćwiczenia) <- z s.104

140

pn 14-16 METODY OPTYMALIZACJI (ćwicz+pracownia) MIECZYSŁAW WODECKI <- z s.105

śr 14-16 METODY PROGRAMOWANIA (ćwiczenia) MAŁGORZATA BIERNACKA <- z s.103

pi 12-16 JĘZ. ANG. (ćwiczenia) <- z s.4

141

pn 14-16 ALGORYTMY APROKSYMACYJNE (ćwiczenia) KATARZYNA PALUCH <- z s.4

pn 18-20 KURS PROJEKTOWANIA APLIKACJI Z BAZAMI DANYCH (pracownia) PAWEŁ RAJBA <- z s.7

śr 14-16 ALGEBRA (ćwiczenia) KATARZYNA PALUCH <- z s.5

śr 18-20 KURS BEZPIECZEŃSTWO APLIKACJI (pracownia) PAWEŁ RAJBA <- z s.137

pi 12-16 JĘZ. ANG. (ćwiczenia) <- z s.5

5

wt 14-17 METODY PROGRAMOWANIA (ćwiczenia) KLARA ZIELIŃSKA -> s.602 w IM 14-17

śr 14-16 ALGEBRA (ćwiczenia) KATARZYNA PALUCH -> 141

pi 12-16 JĘZ. ANG. (ćwiczenia) -> 141

4

pn 14-16 ALGORYTMY APROKSYMACYJNE (ćwiczenia) KATARZYNA PALUCH -> 141

wt 14-16 METODY PROGRAMOWANIA (ćwiczenia) FILIP SIECZKOWSKI -> s.1 biblioteka UWr. (ul. Joliot-Curie 12) godz. 14-16

śr 14-16 METODY PROGRAMOWANIA (ćwiczenia) MACIEJ PIRÓG -> s. 603 w IM

pi 12-16 JĘZ. ANG. (ćwiczenia) -> 140

Pozostałe wykłady i ćwiczenia odbędą się w salach zgodnie z planem; nie przewiduje się przenoszenia zajęć odbywających się w pracowniach, prowadzący zajęcia ustalają w swoich grupach przeprowadzenie/przełożenie/odrobienie zajęć.

Wypisy dyrektorskie w semestrze letnim 2016/17

Piątek, 21.04.2017 - 14:54

Do 30 kwietnia można skorzystać z wypisu dyrektorskiego. W tym celu trzeba wysłać do mnie e-mail z informacją, o jaki przedmiot chodzi (nazwa przedmiotu i grupa ćwiczeniowa/lab.) i na którym poziomie studiów (1-go czy 2-go stopnia). E-mail musi być wysłany z adresu studenta podanego w zapisach.

Przypominam, że z wypisu można skorzystać raz w czasie studiów 1-go stopnia i raz w czasie studiów 2-go stopnia.

Likwidacja grup

Piątek, 10.03.2017 - 9:43

Grupy, których limit został ustawiony na 0, są przeznaczone do likwidacji (z powodu zbyt małej liczby chętnych). Proszę studentów zapisanych do tych grup o przepisanie się do innych.

Dotyczy to przedmiotów: Analiza numeryczna 2, Języki formalne i złożoność obliczeniowa, Projekt dyplomowy, Sieci neuronowe, Wnioskowanie statystyczne.

Koniec wypisów oraz zapisów

Czwartek, 09.03.2017 - 16:15

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w tym semestrze wypisywanie się z zajęć będzie możliwe krócej niż zapisywanie się. Koniec wypisów został ustalony na 10 marca - do godziny 23:59.

Po tym czasie:

  • nie będzie można wypisywać się z grup
  • będzie można dalej wypisywać się z kolejek
  • będzie można dalej się zapisywać, w szczególności będzie można też przepisać się do innej grupy w ramach tego samego przedmiotu
Należy zwrócić szczególną uwagę na ostatni punkt - oznacza to, że będąc w kolejce można zostać nagle wciągniętym do grupy i nie mieć możliwości wypisania się!
 
Apelujemy więc aby powypisywać się z grup/kolejek przed końcem wypisów. Prośby o wypisanie ręczne po tym terminie nie będą realizowane. 
 
Z kolei ostateczny koniec zapisów ustalony jest na 12 marca - do godziny 23:59.
W poniedziałek rano stan zapisów zostanie przeniesiony do USOS.

Przetwarzanie obrazów - zmiana formy zajęć

Piątek, 03.03.2017 - 10:06

Przedmiot Przetwarzanie obrazów zostanie przekształcony w seminarium o tej samej tematyce. Zainteresowanych studentów proszę o kontakt z wykładowcą Andrzejem Łukaszewskim w celu uzgodnienia dogodnego terminu zajęć.