Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka lato 2019/20

Język wykładowy Polski
Opiekun Witold Karczewski
Liczba godzin 30 (wyk.) 30 (ćw.)
Rodzaj I2.T - teoria inf.
ECTS 6
Polecany dla I roku No
Egzamin Yes
Tagi NG (metody numeryczne i grafika komputerowa)
Grupy efektów kształcenia Rachunek prawdopodobieństwa (I) Rachunek prawdopodobieństwa (L)

Opis przedmiotu:

**Program:** 1. Pojęcie prawdopodobieństwa, przestrzeń zdarzeń, pojęcie zmiennej losowej, jej rozkład i charakteryzacja. 2. Zmienne losowe dyskretne (rozkłady: Bernoulliego, geometryczny, Poissona, hipergeometryczny). 3. Zmienne losowe ciągłe (rozkłady: jednostajny, wykładniczy, gamma, normalny, beta, Weibulla). Charakterystyki zmiennych losowych - momenty. 4. Rozkłady zmiennych losowych wielowymiarowych (rozkład dwuwymiarowy, rozkład warunkowy, rozkład brzegowy, niezależność dwóch zmiennych losowych); Macierze kowariancji i korelacji. Wielowymiarowy rozkład normalny i szczególny przypadek dwuwymiarowy(elipsa koncentracji, proste regresji). 5. Funkcje od dwuwymiarowych zmiennych losowych. Wyznaczanie gęstości i dystrybuanty funkcji zmiennych losowych. 6. Funkcja charakterystyczna i jej własności. Związek funkcji charakterystycznej z momentami zmiennej. 7. Populacja i próbka. Rozkłady próbkowe (chi-kwadrat, t-Studenta, F-Snedecora). Centralne twierdzenie graniczne. 8. Estymacja punktowa i przedziałowa. Testowanie hipotez statystycznych. Weryfikacja zgodności rozkładów. 9. Regresja liniowa i inne rodzaje regresji. 10. Różne rodzaje analizy wariancji i związek tejże z regresją. **Zajęcia mogą się odbywać w formie zdalnej.** Wykład: notatki na stronie przedmiotu w SKOSie oraz spotkania np. w Google Meet. Notatki w postaci wcześniej przygotowanego tekstu (LaTeX) oraz rękopis powstający w trakcie wykładu. Ćwiczenia: listy zadań, deklaracje, z mojej strony wybór rozwiązujących, przysyłanie rozwiązań (zwykle każdy uczestnik przysyła dwa zadania). Co tydzień spotkanie w Google Meet. Wybrane osoby referują przesłane wcześniej rozwiązania. Mile widziana -- w miarę możliwości -- możliwość udostępnienia ekranu/okna. Zaliczenie: ocena "ćwiczeniowa" na podstawie deklaracji. Ocena końcowa -- do aktywności doliczane są zadania dodatkowe (część rozwiązywana jest w trakcie ćwiczeń, część poza zajęciami). **Wymagania:** Algebra: znajomość podstawowych pojęć algebry liniowej -- przestrzeń liniowa, przekształcenie liniowe i jego macierz, działania na macierzach. Analiza: umiejętność obliczania podstawowych całek, całkowanie przez podstawienie i przez części; całki podwójne. Analiza numeryczna: aproksymacja średniokwadratowa, całkowanie numeryczne. **Zalecana literatura (podręczniki)** **Gernstenkorn, Śródka** – Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa. **Majsnerowska** – Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa z zadaniami. Sobczyk – Statystyka. Jakubowski, Sztencel – Wstęp do teorii prawdopodobieństwa.

Wykłady

Prowadzący Termin zajęć Limit Zapisani Kolejka
Witold Karczewski
cz 16:00-18:00 (s. 25) 300 117 0

UWAGA! Wyższa liczba oznacza wyższy priorytet, po zapisaniu do grupy zostajemy usunięci z kolejek o niższym priorytecie.

Ćwiczenia

Prowadzący Termin zajęć Limit Zapisani Kolejka
Paweł Rzechonek
wt 18:00-20:00 (s. 105) 21 16 0
Pratik Ghosal
english
cz 18:00-20:00 (s. 103) 21 20 0
Pratik Ghosal
english
pn 12:00-14:00 (s. 105) 21 19 0
Antoni Kościelski
pn 18:00-20:00 (s. 139) 21 18 0
Witold Karczewski
pn 14:00-16:00 (s. 104) 20 20 0
Witold Karczewski
cz 18:00-20:00 (s. 139) 21 22 0

UWAGA! Wyższa liczba oznacza wyższy priorytet, po zapisaniu do grupy zostajemy usunięci z kolejek o niższym priorytecie.


Konsultacje prowadzących:


Imię i nazwisko Pokój Konsultacje
Antoni Kościelski 311 sem. letni 2020/21: środy, piątki 18.15-19.00, oczekuję na zainteresowanych do godz. 18.30, możliwe są konsultacje w innych terminach uzgodnionych np. przez e-mail, konsultacje zdalne za pomocą MS Team
Witold Karczewski 239 Środa: 15-16 oraz piątek 16-18 (adresy w SKOSie).
Paweł Rzechonek 339 Email lub MS Teams
Pratik Ghosal 324 Wednesday, 10.15-12.00