Sztuczna inteligencja lato 2021/22

Język wykładowy Polski
Opiekun Paweł Rychlikowski
Liczba godzin 30 (wyk.) 30 (ćw-prac.)
Rodzaj Informatyczny inż.
ECTS 6
Polecany dla I roku No
Egzamin Yes

Opis przedmiotu:

Sztuczna inteligencja jest dziedziną budzącą emocje. Chyba każdy programista chciałby, żeby jego programy (przynajmniej niektóre) działały inteligentnie, czyli tak jak ludzie, tylko szybciej i bardziej bezbłędnie. Z drugiej strony budzi też obawy: czy ONE (komputery) będą myśleć lepiej niż MY (ludzie)? Czy komputer lepszy od człowieka (swego twórcy), będzie mógł tworzyć jeszcze bardziej inteligentne komputery? Niniejszy wykład ma na celu przedstawienie najistotniejszych wątków sztucznej inteligencji, czyli dziedziny, która próbuje modelować zachowanie inteligentne i tworzyć systemy, które to zachowanie przejawiają. Choć wykład ma być dość ogólny i przeglądowy, będziemy starać się, by student, który go ukończy, nie tylko wiedział, jak używać wybrane metody sztucznej inteligencji, ale je również dobrze rozumiał, potrafił zaimplementować i zmodyfikować na potrzeby konkretnego zadania. Będziemy omawiać następujące zagadnienia: * Modelowanie rzeczywistości za pomocą przestrzeni stanów, metody przeszukiwania z więdzą o problemi i bez wiedzy * Przeszukiwanie metaheurystyczne: hill climbing, symulowane wyżarzanie, beam search, algorytmy ewolucyjne. * Rozwiązywanie więzów, wnioskowanie w sieci więzów * programy grające w różne gry (w tym gry z niepełną informacją), zagadnienia uczenia się strategii, podstawy teorii gier, * Decyzyjne procesy Markowa, uczenie ze wzmocnieniem * uczenie z nadzorem i bez nadzoru * Modelowanie za pomocą logiki, metody wnioskowania * Sieci Bayesowskie * Wybrane elementy innych dziedzin sztucznej inteligencji Niektóre zagadnienia mają naturalną kontynuację na przedmiotach Machine learning, Eksploracja danych, Neural Networks and Natural Language Processing, Text mining czy AI for games -- w takich przypadkach będziemy koncetrowali się na podstawach tych dziedzin, pozostawiając zainteresowanemu studentowi możliwość ich zgłębienia na dedykowanych przedmiotach. W przypadku konieczności organizowania zajęć w formie zdalnej, studenci otrzymają nagrane wykłady, ćwiczenia będą w przeprowadzone z deklaracjami i wspólną pracą nad Raportem z ćwiczeń, zadania na pracownie będą konsultowane i odbierane przy użyciu systemu telekonferencyjnego. Edycja 2022/2023 będzie miała nową sprawdzaczkę do zadań i nieco większy nacisk na zagadnienia uczenia maszynowego

Wykłady

Lista
Prowadzący Termin zajęć Limit Zapisani Kolejka
Paweł Rychlikowski
zdalna
śr 08:00-10:00 (s. ) 118 74 0

UWAGA! Wyższa liczba oznacza wyższy priorytet, po zapisaniu do grupy zostajemy usunięci z kolejek o niższym priorytecie.

Ćwiczenio-pracownie

Lista
Prowadzący Termin zajęć Limit Zapisani Kolejka
Piotr Ostropolski-Nalewaja
stacjonarna
pt 08:00-10:00 (s. 103, 108) 18 16 0
Przemysław Uznański
stacjonarna
cz 12:00-14:00 (s. 104, 108) 18 10 0
Jakub Kowalski
stacjonarna
wt 10:00-12:00 (s. 7, 103) 18 17 0
Radosław Miernik
stacjonarna
cz 08:00-10:00 (s. 103, 109) 18 9 0
Jakub Michaliszyn
stacjonarna
pn 12:00-14:00 (s. 104, 108) 18 9 0
Paweł Rychlikowski
stacjonarna
cz 08:00-10:00 (s. 108, 141) 18 13 0

UWAGA! Wyższa liczba oznacza wyższy priorytet, po zapisaniu do grupy zostajemy usunięci z kolejek o niższym priorytecie.


Konsultacje prowadzących:


Imię i nazwisko Pokój Konsultacje
Przemysław Uznański 323 Mondays 10-12 (please notify me beforehand).
Paweł Rychlikowski 302 Konsultacje w semestrze *letnim* roku akademickiego 2023/2024 będą w czwartki w godzinach 12.15-14.00
Radosław Miernik 204 Zdalne lub w instytucie; proszę o wcześniejszy kontakt mailem.
Jakub Kowalski 324 Konsultacje zdalne. Najlepiej kontakt przez Discord.
Piotr Ostropolski-Nalewaja 327 Proszę o wcześniejsze umówienie się e-mailem.
Jakub Michaliszyn 305 Czwartek od 10