Sztuczna inteligencja lato 2023/24

Język wykładowy Polski
Opiekun Paweł Rychlikowski
Liczba godzin 30 (wyk.) 30 (ćw-prac.)
Rodzaj Informatyczny inż.
ECTS 6
Polecany dla I roku No
Egzamin Yes

Opis przedmiotu:

Sztuczna inteligencja jest dziedziną budzącą emocje. Chyba każdy programista chciałby, żeby jego programy (przynajmniej niektóre) działały inteligentnie, czyli tak jak ludzie, tylko szybciej i bardziej bezbłędnie. Z drugiej strony budzi też obawy: czy ONE (komputery) będą myśleć lepiej niż MY (ludzie)? Czy komputer lepszy od człowieka (swego twórcy), będzie mógł tworzyć jeszcze bardziej inteligentne komputery? Pytania te wydają się szczególnie istotne wobec budzących podziw pojawiających się w ostatnich latach sukcesach różnych dziedzin sztucznej inteligencji. Niniejszy wykład ma na celu przedstawienie najistotniejszych wątków sztucznej inteligencji, czyli dziedziny, która próbuje modelować zachowanie inteligentne i tworzyć systemy, które to zachowanie przejawiają. Choć wykład ma być dość ogólny i przeglądowy, będziemy starać się, by student, który go ukończy, nie tylko wiedział, jak używać wybrane metody sztucznej inteligencji, ale je również dobrze rozumiał, potrafił zaimplementować i zmodyfikować na potrzeby konkretnego zadania. Będziemy omawiać następujące zagadnienia: * Modelowanie rzeczywistości za pomocą przestrzeni stanów, metody przeszukiwania z więdzą o problemi i bez wiedzy * Przeszukiwanie metaheurystyczne: hill climbing, symulowane wyżarzanie, beam search, algorytmy ewolucyjne. * Rozwiązywanie więzów, wnioskowanie w sieci więzów * programy grające w różne gry (w tym gry z niepełną informacją), zagadnienia uczenia się strategii, podstawy teorii gier, * Decyzyjne procesy Markowa, uczenie ze wzmocnieniem * uczenie z nadzorem i bez nadzoru * Modelowanie za pomocą logiki, metody wnioskowania * Sieci Bayesowskie * modele językowe i ich zastosowania * Wybrane elementy innych dziedzin sztucznej inteligencji Niektóre zagadnienia mają naturalną kontynuację na przedmiotach Machine learning, Eksploracja danych, Neural Networks and Natural Language Processing, Text mining czy AI for games -- w takich przypadkach będziemy koncetrowali się na podstawach tych dziedzin, pozostawiając zainteresowanemu studentowi możliwość ich zgłębienia na dedykowanych przedmiotach. W edycji 2023/2024 powiemy nieco więcej o nowych zastosowaniach sztucznej inteligencji, związanych z generatywną AI (w szczególności z ChatGPT i pokrewnymi modelami).

Wykłady

Lista
Prowadzący Termin zajęć Limit Zapisani Kolejka
Paweł Rychlikowski
śr 16:00-18:00 (s. 25) 118 76 0

UWAGA! Wyższa liczba oznacza wyższy priorytet, po zapisaniu do grupy zostajemy usunięci z kolejek o niższym priorytecie.

Ćwiczenio-pracownie

Lista
Prowadzący Termin zajęć Limit Zapisani Kolejka
Filip Chudy
wt 12:00-14:00 (s. 109, 139) 16 10 0
Filip Chudy
śr 10:00-12:00 (s. 104, 109) 16 10 0
Filip Zagórski
wt 18:00-20:00 (s. 5, 110) 16 12 0
Radosław Miernik
cz 10:00-12:00 (s. 104, 137) 16 14 0
Jakub Michaliszyn
cz 12:00-14:00 (s. 103, 107) 16 14 0
Paweł Rychlikowski
śr 18:00-20:00 (s. 5, 109) 16 16 0

UWAGA! Wyższa liczba oznacza wyższy priorytet, po zapisaniu do grupy zostajemy usunięci z kolejek o niższym priorytecie.


Konsultacje prowadzących:


Imię i nazwisko Pokój Konsultacje
Paweł Rychlikowski 302 Konsultacje w semestrze *letnim* roku akademickiego 2023/2024 będą w czwartki w godzinach 12.15-14.00
Radosław Miernik 204 Zdalne lub w instytucie; proszę o wcześniejszy kontakt mailem.
Jakub Michaliszyn 305 Czwartek od 10
Filip Zagórski 308 Wtorki 14-16 (w trakcie sesji)
Filip Chudy 326 Sem. letni 2023/24 | wtorek 14-15; środa 12-13; inne terminy do uzgodnienia mailem | Tue 14-15; Wed 12-13; other appointments by email