Strona główna » Oferta dydaktyczna » Kultura bezpieczeństwa komputerowego
Filtrowanie
Rodzaj przedmiotu
Inne

Kultura bezpieczeństwa komputerowego

Semestrzimowy
StatusW ofercie
Liczba godzin30 (wyk) + 30 (ćw)
ProwadzącyTomasz Wierzbicki
RodzajInformatyczny 1
Przedmiot przyjazny dla I rokuTak
EgzaminTak
Utworzono19 Maj 2015, 13:37
Aktualizacja8 Sty. 2019, 11:24
Opis przedmiotu:

Cel zajęć

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z problematyką bezpieczeństwa komputerowego, uczulenie na zagrożenia cyberprzestępczością i wykształcenie właściwych nawyków ochrony poufności informacji oraz szerzenie dobrych praktyk w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa informacji. Zostaną przedstawione podstawowe narzędzia służące do ochrony informacji, takie jak programy szyfrujące, firewalle, systemy IPS itp., ale wykład omawia nie tylko techniczne, lecz także (a właściwie przede wszystkim) etyczne, psychologiczne, socjologiczne i prawne aspekty bezpieczeństwa komputerowego. Jest więc nie tylko przedmiotem „technicznym”, lecz też po części „humanistycznym”, co odzwierciedla słowo „kultura” w nazwie. Przedmiot nie wymaga wstępnego przygotowania studentów z zakresu bezpieczeństwa komputerowego ani szczególnej wiedzy informatycznej i jest przewidziany głównie dla młodszych studentów. Z tego powodu celem zajęć jest też zachęcenie słuchaczy do wyboru kolejnych, bardziej specjalistycznych i już stricte technicznych przedmiotów dotyczących bezpieczeństwa komputerowego i do specjalizowania się na starszych latach studiów w tej dziedzinie.

Forma zajęć

Zajęcia obowiązkowe: Odbędzie się 30 dwugodzinnych spotkań, przy czym w pierwszej części semestru odbędzie się 15–20 wykładów, zaś w drugiej — 10–15 seminariów poprowadzonych przez studentów. Na wykładzie zostaną omówione podstawowe problemy bezpieczeństwa komputerowego. W trakcie seminariów studenci przedstawią wybrane, bardziej szczegółowe zagadnienia. Każdy student w trakcie semestru napisze 3 eseje (w dowolnym języku, który znają prowadzący, w szczególności może to być polski lub angielski). Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest otrzymanie pozytywnej oceny z wszystkich trzech esejów. Autorzy najlepszych esejów zostaną nominowani do wygłoszenia seminariów na podstawie swoich esejów (po polsku lub angielsku).

Zajęcia fakultatywne:15 wieczorków, w trakcie których odbędą się pokazy pentestingu, instalowania i administrowania oprogramowaniem itp., dyskusje panelowe i projekcje filmów.

Treść wykładu

I. WPROWADZENIE

 1. Wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa komputerowego. Kultura bezpieczeństwa.
 2. Omówienie sposobu pisania esejów.

II. CYBERBEZPIECZEŃSTWO

 1. Cyberbezpieczeństwo narodowe. a) Zagrożenia infrastruktury krytycznej i ładu gospodarczego. Służby powołane do ochrony bezpieczeństwa państwa (NSA, GCHQ, ABW, FSB) i ich uprawnienia. Kontrowersje. Cyberinwigilacja. Wikileaks (Julian Assange) i Edward Snowden. b) Cyberwojna. Cyberterroryzm. Cyberszpiegostwo i szpiegostwo przemysłowe.
 2. Cyberbezpieczeństwo jednostki. a) Hakerzy i kultura hackingu. White/grey/black hats. Chaos Computer Club. Najsłynniejsi hakerzy i ich losy (Kevin Mitnick, Kevin Poulsen, Władymir Lewin, Adrian Lamo i inni). Script kiddies. „Niezamówiony pentesting”. Problemy prawne i zagrożenia. Ethical hacking. b) Cyberprzestępstwa. Spam, scam, oszustwa, wyłudzenia. Nigerian 419 scam. Phishing. Zagrożenia bankowości elektronicznej, cyberprzestępczość zorganizowana. c) Cyberwandalizm i trolling. Wandalizm w Wikipedii i innych portalach społecznościowych. d) Haktywizm. Nieposłuszeństwo obywatelskie. Zmiana prawa w ramach prawa, czy poza prawem? Ruchy społeczne. Anonymous. Wikileaks. Aaron Swartz. e) Rozwój kryptografii w XX w. Kryptoanarchizm, ruch cypherpunks. Cryptowars.
 3. Cyberprywatność. a) Potrzeba prywatności i jej ochrona. Publiczne a prywatne. Prywatność u zwierząt. Psychologia, socjologia i neurologia prywatności. Skrępowanie i wstyd. Czwarta poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Samuel D. Warren, Louis D. Brandeis, Judge Thomas McIntyre Cooley. b) Naruszanie prywatności przez państwo. Panopticon, Orwell i Kafka. Powszechny monitoring. Masowe zbieranie danych. Metadane. c) Naruszanie prywatności przez korporacje. Cyberprzemysł i „darmowe usługi”. Przemysł reklamowy i information economy. Google, Facebook i in. Zbieranie danych w Internecie i  inwigilacja użytkowników przez korporacje. WWW, ciasteczka, Javascript i browser fingerprinting.

III. OCHRONA DANYCH

 1. Kontrola dostępu. Protokoły AAA. Metody uwierzytelniania. Hasła. Bezpieczna mnemotechnika. Teoria bezpieczeństwa haseł. Uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Problemy psychologiczne, password fatigue. Protokoły SSO, CAS. Uwierzytelnianie biometryczne.
 2. Ochrona danych w spoczynku. Digital forensics. Architektura pamięci komputerów. Dyski twarde mechaniczne i dyski SSD. Triada CIA. a) Dostępność danych. Backupowanie i archiwizacja danych. Failure recovery. Dostępne narzędzia i techniki. b) Poufność i integralność danych. Podstawy kryptografii. Szyfrowanie dysków. Dostępne narzędzia. c) Retencja i niszczenie danych. Rekonstrukcja zniszczonych danych.
 3. Ochrona danych w ruchu. Podstawy sieci komputerowych. Ataki na transmisję danych. MITM. Typosquatting. Domain squatting. IDN homoglyph attack. BGP prefix hijackingDNS spoofing/cache poisoning. Stos protokołów sieciowych i zasada end-to-end. Szyfrowanie w warstwach stosu TCP/IP. Szyfrowanie w warstwie aplikacji. Poczta elektroniczna i jej ochrona. OpenPGP i S/MIME. Szyfrowanie w warstwie transportowej. SSL/TLS. Infrastruktura klucza publicznego. Certificate AuthoritiesWeb of Trust. Problemy z CA w TLS. Certyfikaty w przeglądarkach WWW. Szyfrowanie w warstwie sieciowej i VPN. Szyfrowanie w warstwie łącza danych, WPA. Podatność WEP.
 4. Cyberprawo. Prawo autorskie i plagiaty. Autorskie prawa majątkowe i piractwo. Specyfika mediów elektronicznych. Descrambling a prawo. DRM. Creative Commons. Dozwolony użytek. Dobre praktyki. Jak tworzyć i rozpowszechniać własne dzieła z poszanowaniem cudzej własności intelektualnej.

Literatura

 1. Ross Anderson, Security Engineering, Wiley, 2008.

Przedmioty w ofercie

 • - przedmiot poddany pod głosowanie
 • - przedmiot w ofercie
 • - przedmiot w wersji roboczej