Strona główna » Aktualności
RSS

Aktualności

Dopisywanie do grup

Wtorek, 04.03.2014 - 20:30

Do zamknięcia zapisów, które nastąpi o północy z piątku 7.03.2014 na sobotę 8.03.2014, zapisy/wypisy z grup odbywają się poprzez mechanizmy systemu (czyli kolejki i własnoręczne zapisy studentów).  Po zamknięciu zapisów, osoby które oczekiwały w kolejkach a prowadzący zgodzili się przyjąć ich do grup, zapiszę do grup NA WNIOSKI PROWADZĄCYCH wysłane przez e-mail. 

 

Studentów, którzy zamierzają w tym semestrze zaliczać praktyki, WF i język angielski proszę także o wpisanie się do odpowiednich grup w zapisach. Taki wpis jest niezależny od zapisu na te zajęcia (WF i język przez USOS) i potrzebny jest, by odpowiedni przedmiot pojawił się w karcie zaliczeniowej i panie z dziekanatu nie musiały go dopisywać ręcznie. 

Spotkanie dla 1-go roku

Piątek, 21.02.2014 - 11:32

Szanowni Studenci 1-go roku studiów 1-go stopnia,

chciałam zaprosić Was na krótkie spotkanie (ok. 30 minut) przed rozpoczęciem zajęć w nowym semestrze, w dniu 24.02.2014 (poniedziałek) w godzinach 13:30-14:00 w sali 119. Celem spotkania jest przybliżenie Wam niuansów programu studiów i organizacji zajęć, ewentualnie odpowiedź na wszystkie pytania dotyczące tych i pokrewnych zagadnień, które Wam się nasuwają. Mam nadzieję, że bezpośredni kontakt ułatwi i przyśpieszy wyjaśnienie pojawiających się wątpliwości.

Program studiów rocznika 2013/14 i przedmioty w nim gwarantowane

Czwartek, 20.02.2014 - 12:32

Studenci studiów 1-go stopnia, którzy rozpoczeli studia w bieżącym roku akademickim 2013/14, studiują według nowego programu studiów opisanego w języku efektów kształcenia. Program jest dostępny na stronie II. Załącznikiem do programu jest lista przedmiotów gwarantowanych, które pozwalają osiągnąć wymagane efekty kształcenia nie pokrywane przez przedmioty obowiązkowe. Lista dla rocznika 2013/14 jest dostępna na podstronie II. Jest tam także w skrócie przedstawiony wyciąg przedmiotów i elementów obowiązkowych. 

Proszę o zapoznanie się z wyżej wymienionymi stronami, gdyż niespełnienie opisanych na nich wymogów może uniemożliwić ukończenie studiów, pomimo uzyskania odpowiedniej liczby ECTS.

Otwierane i zamykane grupy cd.

Czwartek, 20.02.2014 - 10:06
 • Kurs C++ - powstały 2 nowe grupy. Jedna już się zapełniła, druga czeka na chętnych.
 • Sieci komputerowe - wczoraj powstała nowa grupa, w której są jeszcze miejsca; limity w grupach zostały obniżone do 16 - limit 18 nie może być utrzymany, bo w pracowni nie ma więcej stanowisk (proszę tych, którym pasują grupy z wolnymi terminami o przepisanie się, jeśli w waszej grupie jest nadmiar)
 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka - powstała nowa grupa a limity w istniejących wróciły do poziomu 20.
 • Kurs pracy w systemie Linux - pewne grupy zniknęły, a jedna jest chwilowo zablokowana (limit 0). Grupa ta zostanie otworzona, gdy będzie dość chętnych, więc można ustawiać się w kolejce.
 • Obliczenia klasyczne i kwantowe -  termin został poprawiony zgodnie z danymi z Inst.Mat.
 • Esploracja danych i kurs XML - grupy prawie puste, którym zabrałam prowadzących, są do likwidacji

Pojawiające sie i znikające grupy

Środa, 19.02.2014 - 14:34

Starając się dostasować możliwości kadrowe do zainteresowań studentów, już w trakcie zapisów dokonujemy pewnych przesunięć. By zaspokoić Wasze apetyty moga pojawiać się nowe grupy lub moga być podnoszone limity w istniejęcych grupach. Natomiast przy małym zainteresowaniu lub jego kompletnym braku, grupy mogą być likwidowane (zazwyczaj najpierw limit jest obniżany do zera, by studenci mieli czas na przeniesienie się gdzieindziej). Przykro mi, że w ten sposób komplikujemy plany niektórych studentów, ale proszę o wyrozumiałość, bo naprawdę chcemy jak najlepiej rozplanować zajecia.

Poziomy L i M w AiSD oraz Programowaniu

Poniedziałek, 17.02.2014 - 17:53

Algorytmy i struktury danych:

Przedmiot jest prowadzony na dwóch poziomach trudności: L (jak licencjacki) oraz M (jak magisterski). Wszyscy studenci zainteresowani dowolną wersją przedmiotu zapisują się na wersję L. Dotyczy to również studentów zainteresowanych zaliczeniem wersji M po wcześniejszym zdaniu AiSD na poziomie L. To, na jakim poziomie uda się zaliczyć przedmiot, okazuje się w trakcie lub pod koniec semestru i zależy od liczby uzyskanych punktów na egzaminach i kolokwiach, liczbie zaliczonych programów na pracowni itp. (dokładne reguły będą podane na stronie przedmiotu po jego rozpoczęciu). Dodatkowo warto wiedzieć, że zapisując się na pracownię nie musicie kierować się przypisanymi jej godzinami, ponieważ pracownia jest w dużej mierze zdalna - trzeba wysyłać programy do sprawdzenia w zadanych terminach.

Programowanie

W nowym programie studiów (od 2013/14) dawne Programowanie zmieniło postać. Składa się z Metod programowania - przedmiotu obowiązkowego na 2-gim semestrze za 9 ECTS, odpowiadającego dawnemu Programowaniu (L). Wszystkie osoby z wcześniejszych programów studiów zobligowane do zaliczenia Programowania (L) powinny zaliczyć Metody programowania. Osoby, które już zaliczyły Programowanie (L) i chcą rozszerzyć ten przedmiot na poziom M, mogą zaliczyć dowolny z obecnych w ofercie zamienników Programowania (M), np. Analizę programów komputerowych czy Teoretyczne podstawy języków programowania - zgodnie z dotychczasowym programem wymagane w tym celu jest zaliczenie dwóch zamienników.

 

Kursy CCNA 2, 3, 4

Poniedziałek, 17.02.2014 - 16:26

W semestrze letnim roku akademickiego 2013/14 planuje się przeprowadzenie jeden po drugim kursów CCNA 2, 3 i 4. Zapisy odbywają się na stronie instytutowej Akademii Cisco w KNO (Moodle):

https://kno.ii.uni.wroc.pl/ii/mod/choice/view.php?id=11360

Fizyka dla informatyków - zmiana terminu 1 grupy

Poniedziałek, 17.02.2014 - 13:32

Zmianie uległ termin pracowni grupa 1. dr J. Furtak z czwartku 8-10.15 na środy 16.45-19.00, zajęcia od 2.04.2014.

 

Jak wyznaczono czasy otwarcia?

Piątek, 14.02.2014 - 14:37

Otwarcia mają miejsce w godzinach 10-22.

Termin otwarcia zapisów studenta, który nie ma ects, nie oceniał, nie miał bonusu indywidualnego to 22 lutego godzina 22:00.

Zasada przyznawania bonusów ogólnych:

 • Każdy punkt ects to 5 minut
 • Każdy udział w ubiegłorocznej ocenie to 1 dzień
 • Każdy punkt przyznany danemu przedmiotowi w głosowaniu to 1 dzień bonusu do przedmiotu

Studentom I roku (osoby, którym konta utworzono we wrześniu) przyznano sztucznie 3 punkty w głosowaniu na przedmioty przeznaczone dla nich (patrz wcześniejszy news).

Każdy student I roku dostał indywidualny bonus uzależniony od wyników ćwiczeń i I terminu egzaminu z Analizy oraz Logiki. Każde 0.5 ponad ocenę 2.0 dało 30 minut (maksymalnie: 12 godzin).

 

Kończy się właśnie korekta, jej wpływ zostanie zaaktualizowany do jutra rana (do godziny 9).

Przedmioty, które się WYKLUCZAJĄ niekoniecznie się wykluczają

Czwartek, 13.02.2014 - 12:46

ERRATA do ogłoszenia:

Biorąc pod uwagę dotychczasową praktykę i stan aktualny, studenci, którzy rozpoczeli studia 1-go stopnia przed rokiem akademickim 2013/14 (czyli wg. wcześniej obowiązujących programów) nadal będą mieli możliwość jednoczesnego zaliczania i uzyskiwania punktów za takie przedmioty, jak:

 • Sieci komputerowe i CCNA (dowolny kurs) oraz 
 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka (RPiS) i Rachunek prawdopodobieństwa dla informatyków (RdI).

Nie zmienia to w niczym faktu, że studenci, którzy nie chcą powtarzać na różnych przedmiotach tych samych treści, zdecydowanie powinni decydować się na:

 • Sieci komputerowe albo cykl CCNA
 • RPiS albo RdI (+ ewentualnie Wnioskowanie statystyczne, bo sam RdI nie pozwala zaliczyć treści statystycznych potrzebnych do tytułu inżyniera).

Poprzednia wersja ogłoszenia:

W naszej ofercie dydaktycznej występują przedmioty lub grupy przedmiotów przedstawiające w alternatywny sposób te same treści. Studenci mogą wybrać dowolny z takich przedmiotów i go zaliczyć, jednak nie mają już potem możliwości zaliczenia innego przedmiotu mówiącego o tych samych treściach w inny sposób. Co prawda system zapisów pozwoli się na taki przedmiot zapisać (bo nie ma w nim informacji, co wcześniej zaliczyliście), ale dziekanat nie uzna takiego przedmiotu i nie zaliczy Wam za niego punktów ECTS. Pewnie gdybyśmy mieli specjalności, sekcje i sztywny program studiów, to jednej grupie (specjalności) wpisalibyśmy w program jeden z takich przedmiotów, a drugiej grupie (specjalności) - drugi i nie byłoby problemu.  Ponieważ jednak wybór pozostawiamy Wam, musicie wybierać rozsądnie, po zasięgnięciu informacji nt. przedmiotów.

Przedmioty, które się wykluczają:

Grupa 1: Wstęp do programowania w języku Python, Wstęp do programowania w języku C, Kurs ANSI C z elementami C++

Grupa 2: Kurs języka C++, Kurs: Programowanie w C++

Grupa 3: Rachunek prawdopodobieństwa dla informatyków i Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka. UWAGA: w celu uzupełnienia treści statystycznych do tyt. inżyniera, po zaliczeniu RPdI można zaliczyć Wnioskowanie statystyczne, które odbywa się raz na dwa lata.

Grupa 4: Sieci komputerowe, każdy z kursów CCNA. UWAGA: kwestia tej grupy musi być jeszcze wyjaśniona, proszę o trochę cierpliwości.


Zmiany

Czwartek, 13.02.2014 - 9:49

Zostały zmienione terminy nastepujących zajęć:

Analiza programów komputerowych

Algorytmy rozproszone

Algorytmy w sieciach bezprzewodowych i sensorowych

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

Matematyczne metody grafiki komputerowej - zmieniono termin, ale wróciło na poniedziałek (na prośbę prof.)

Przedmioty po angielsku

Wtorek, 11.02.2014 - 12:29

Na nadchodzący semestr obowiązuje lista przedmiotów prowadzonych po angielsku dla studentów "zwykłych" studiów w języku polskim podana NA POCZĄTKU ROKU AKADEMICKIEGO (mozna szukać we wczesniejszych ogłoszeniach). W związku z powyższym proszę zwrócić uwagę na język, w jakim bedzie prowadzony przedmiot. Dodatkowo do grupy tej dołączył kurs C# prowadzony przez pracowników Credit Suisse (przedmiot będzie po angielsku, ale jako typ K1 nie pozwala sudentom studiów 2-go stopnia zaliczyć wymaganego w ich programie studiów przedmiotu po angielsku).

Powyższa informacja nie dotyczy przedmiotów dla studiów anglojęzycznych, które w nazwie mają dopisek (ang.). Przedmioty te są dostępne jedynie dla studentów odpłatnych studiów anglojęzycznych.

Zapisy na zajęcia na nadchodzący semestr (lato 2013/14)

Wtorek, 04.02.2014 - 9:03

Szanowni Studenci,

za dwa tygodnie zaczyna się nowy semestr, więc najwyższa pora zacząć o nim myśleć. W związku z powyższym ustalony został następujący harmonogram zapisów:

 • 5.02.2014 - rusza ocena zajęć semestru zimowego
 • do 5.02.2014 - została skorygowana lista przedmiotów, które będą w semestrze letnim (widoczne w zakładce dla tego semestru);
 • 7.02-14.02.2013 - możliwa jest korekta głosowania, czyli wykorzystanie głosów za przedmioty, które nie będą prowadzone do głosowania na te, które odbędą się;
 • do 10.02.2014 - w Systemie Zapisów pojawią się zajęcia na nowy semestr (grupy, terminy, prowadzący)
 • przed otwarciem zapisów zostaną skorygowane dane studentów (punkty ECTS za semestr letni 2012/13, udział w głosowaniu itp.); w Systemie pojawi się ogłoszenie, że poprawne dany zostały wprowadzone przez admina i będzie kilka dni, na sprawdzenie swoich danych i ewentualne reklamacje; początkujący studenci powinni wiedzieć, że od tych danych zależy czas otwarcia zapisów na zajęcia, więc ich poprawność jest istotna;
 • 15.02.2014 (rano) otworzą się zapisy dla osoby z maksymalnym bonusem (za ECTS, głosowanie na ofertę i ocenę zajęć w poprzednim roku)
 • 15.02.2014 - 22.02.2014 (22:00) - będzie otwierała się możliwość zapisu na zajęcia dla wszystkich studentów w zależności od bonusu czasowego wyliczonego na podstawie posiadanych punktów ECTS, udziału w głosowaniu i ocenie zajęć. W tym okresie można zapisywać się na zajęcia w ramach obowiązującego limitu punktów (najpierw 35 potem 40 ECTS); można również wypisywać się, ustawiać w kolejkach.

Studenci pierwszego roku (bez punktów ECTS w systemie, bez udziału w głosowaniu) będą mieli:

  • "sztucznie" wpisane głosowanie na przedmioty obowiazkowe i paraobowiązkowe (Algebra, Metody programowania, Programowanie obiektowe, Kurs C++), co spowoduje,  ze zapisy na te zajęcia otworzą im się ok. dwa dni wcześniej;
  • "sztucznie" wygenerowane bonusy za wyniki zaliczeń kluczowych przedmiotów (np. Analiza matematyczna, Logika dla informatków), by zapisy wszystkich nie rozpoczęły się w jednej sekundzie i nie spowodowało to skokowego obciążenie systemu.

Studenci ISIM będą mieli zarezerwowane miejsca na kilku przedmiotach w grupach dostosowanych do ich planu. Informacje o tych grupach będą (są) dostępne u tutorów i będą podane w Systemie zapiów.

 • 3.03.2014 - obowiązujący początkowo limit 35 ECTS zostanie podniesiony do 40 ECTS.
 • 7.03.2014 (północ z 7-go na 8-go) - zamknięcie zapisów.

 

Ocena zajęć z semestru zimowego 2013/14

Wtorek, 04.02.2014 - 8:46

Szanowni Studenci,

w dniach 5.02.2014 - 23.02.2014 będziecie mogli oceniać poprzez Internet zajęcia, na które uczęszczaliście w tym semestrze. Każdy student ma prawo ocenić każde zajęcia, na które uczęszczał (wykład, ćwiczenia itp.) oraz dodatkowo egzaminy do przedmiotów, o ile są przewidziane. Prawo do oceny jest "generowane" na podstawie zapisu na zajęcia. Ocenę każdego rodzaju zajęć można wykonać w innym terminie. Zapewne warto już teraz ocenić ćwiczenia i pracownie, które się zakończyły, a z oceną egzaminów poczekać.

Procedura oceny zajęć jest opisana dokładnie w zakładce Ocena w Systemie Zapisów. Ze swojej strony chciałam zapewnić, że ocena jest rzeczywiście anonimowa (o ile ktoś sam nie podpisze się w uwagach, czego zdecydowanie NIE POLECAM). Jeśli zechcecie nam przekazać swoje rzetelne opinie, to mogą one mieć pozytywny wpływ na jakość prowadzonych zajęć. Dodatkowo, udział w głosowaniu powoduje szybsze otwarcie zapisów dla danego studenta w kolejnym roku.

 

Podstawy elektroniki, eklektrotechniki i miernictwa

Środa, 27.11.2013 - 12:23

Za tydzień ruszaja zajęcia laboratoryjne z PEEiM. Miejsca na tych zajęciach są limitowane. Są osoby, które uczęszczają na wykład, ale na razie nie mają miejsca w grupie lab. Zanim zamówię kolejna grupę u fizyków, proszę o informację, czy wszyscy zapisani na laboratoria będa na nie uczęszczać. Jeśli sa osoby, które jeszcze chciałyby się wypisać, bo i tak nie uczęszczają na przedmiot, to proszę o kontakt przez e-mail (wysłany z adresu, który jest podany w zapisach). Gotowa jestem wypisać takie osoby z przedmiotu bez używania "wypisu dyrektorskiego", pod warunkiem, że informacja dotrze na czas i nie bedziemy zamawiać nowej, być może niepotrzebnej grupy.