Strona główna » Aktualności
RSS

Aktualności

Dodatkowa grupa z Linuxa

Poniedziałek, 25.02.2013 - 14:58

Powstała dodatkowa grupa laboratoryjna z Linuxa - pierwsze zajęcia ma już dzisiaj o 18:15. Wstępnie do grupy zostały zapisane osoby, które czekały w kolejkach do innych grup i odpowiedziały pozytywnie na mój e-mail z pytaniem, czy są zainteresowane dopisaniem do tej grupy. Po dopisaniu osób z takimi preferencjami, reszta miejsc jest już dostępna dla pozostałych chętnych.

stypendia - studia zamawiane 2009

Poniedziałek, 25.02.2013 - 12:08

Przypominamy, że aby otrzymać decyzję o przyznaniu stypendium studenci są zobowiązani dodatkowo wypełnić i złożyć w sekretariacie Instytutu Informatyki: wniosek. Termin składania wniosków: 25 marca 2013. Możliwe jest złożenie wniosku przez studenta o niższej pozycji rankingowej niż wymagana do wydania decyzji, pozwoli to na przyspieszenie wydania decyzji w przypadku gdy osoby sklasyfikowane wyżej zrezygnują ze stypendium.

Nowe typy i tagi przedmiotów

Sobota, 23.02.2013 - 8:01

Poniższa informacja jest w tej chwili istotna przede wszystkim dla studentów, którzy rozpoczęli teraz (w lutym 2013) studia drugiego stopnia. W nowym programie studiów, który Was obowiązuje kursy zostały podzielone na typy K1 i K2, a przedmioty I2 na I2.T oraz I2.Z. Dodatkowo przedmioty otrzymały tagi dziedzinowe: AZ, JP, MG, PD oraz SY. 

Informacje te są aktualnie wprowadzane do Systemu zapisów, co jest na bieżąco widoczne. Jednak przez najbliższy tydzień informacje te należy traktować jako wstępne, ponieważ trwają jeszcze konsultacje z pracownikami i System zapisów jest także dla nas najlepszym forum ogłoszenia i zweryfikowania propozycji klasyfikacji.

Dla studentów studiujących według poprzednich programów studiów nową klasyfikację trzeba czytać następująco:

  • I2 to suma I2.T oraz I2.Z
  • K to suma K1 oraz K2
  • tagi dziedzinowe są nieistotne

Matematyka dyskretna (L) - dodatkowy egzamin poprawkowy

Piątek, 22.02.2013 - 8:16

Dodatkowy egzamin poprawkowy z Matematyki dyskretnej (L) odbędzie się 28.02.2013 (w czwartek) w godz. 12:15-15:00 w sali 25. Do egzaminu mogą przystąpić osoby mające ważne zaliczenie MD(L) lub MD(M), w szczególności osoby, które nie zdały egzaminu MD(M) lub takie, które nie zdały MD(L) w poprzednich podejściach.

Sieci komputerowe

Czwartek, 21.02.2013 - 20:00

W grupie Sieci komputerowe (ang.) jest 10 miejsc dostępnych dla wszystkich studentów. Można z nich skorzystać chodząc na wykład polski i ćwiczenia po angielsku. Ćwiczenia przygotowują do egzaminu z Sieci komputerowych w programie polskojęzycznym.

Nowa grupa z XML

Wtorek, 19.02.2013 - 13:44

Kosztem godziny wykładu, powstała nowa "połowiczna" grupa ćwiczeniowa z XML. Można ustawiać się w kolejce. Za chwilę podniose w niej limit do 8. Organizację zajęć dla "połowicznej grupy" wyjaśni prowadzący. 

Pracownie z Programowania(L) oraz AiSD(M)

Wtorek, 19.02.2013 - 11:53

Pracownie wymienione w tytule są wirtualne. Oznacza to, że terminy zajęć nie są istotne, podobnie jak często nie jest istotna osoba, do której sią zapisujecie. Prowadzący często dzielą się pracą (sprawdzaniem zadań) w ustalony przez siebie sposób (np. zadaniami), pracujecie programując zadane problemy we własnym zakresie i w określonych terminach nadsyłacie rozwiązania. Kontakt z prowadzącymi jest możliwy np. w trakcie konsultacji lub w umówionym teminie. To oznacza, że termin tych proacowni kolidujący z innymi nie stanowi przeszkody w zapisywaniu się na zajęcia. 

Zmiany w Zapisach

Wtorek, 19.02.2013 - 11:45

Próbując dostosować możliwości kadrowe Intytutu do potrzeb studentów wprowadziłam kilka zmian w organizacji zajęć. Rozumiem, że niektórym osobom to może zmienić plan, ale proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do nowych grup/godzin/prowadzących.

Likwidacje i zmiany prowadzących:

  1. Języki formalne i złożoność obliczeniowa - znika jedna grupa i zmienia się prowadzący w innej; studentów z likwidowanej grupy (zerowy limit i brak prowadzącego) proszę o wybranie sobie miejsc w pozostałych grupach.
  2. Programowanie (L) - znika jedna grupa ćwiczeniowa (M.Biernackiej) i zmienia się prowadzący pracowni (z M.Materzok na M.Biernacka); osoby z likwodowanej grupy proszę o przepisanie się do innych grup na dostępne miejca.
  3. Bazy danych - jest likwidowana jedna grupa (P.Lipińskiego) - proszę o przepisanie się do innych grup.
  4. AiSD (pracownia) - likwidowane są 2 grupy R.Nowaka i podnoszony jest limit w pozostałych. Proszę o przepisanie się.

Nowe grupy/miejsca

  1. Programowanie obiektowe - powstanie nowa grupa prowadzona przez S.Balę. Termin jest ustalany.
  2. Kurs Linuxa - powstanie nowa grupa prowadzona przez M.Materzoka - termin jest ustalany.
  3. Sieci komputerowe (ang.) - będzie ok.10 miejsc w grupie ćw.-prac. anglojęzycznej. Studenci będą w tej grupie zaliczać ćwiczenio-pracownie, a egzamin będą zdawać u wykadowacy Sieci komputerowych (M.Bieńkowskiego).

Algebra - informacja od wykładowcy

Wtorek, 19.02.2013 - 11:19

Zajęcia z Algebry rozpoczynają się wykładem w czwartek 21 lutego, w bieżącym tygodniu nie będzie ćwiczeń, pierwsze ćwiczenia będą dopiero od poniedziałku 25 lutego.

Dodatkowe grupy z C++, Linuxa itd. oraz zajęcia ang.

Poniedziałek, 18.02.2013 - 14:30

Niestety, instytut nie ma wolnych pracowników, którzy mogliby poprowadzić dodatkowe grupy z przedmiotów, na których już w tej chwili jest tłok. Nadal szukam możliwości, ale nie nalezy robić sobie nadziei.

 

Zmiana terminu:Teoria programowania liniowego i calkowitoliczbowego

Poniedziałek, 18.02.2013 - 14:20

Na prośbę studentów i za zgoda dr. J. Byrki zmianie uległ termin zajęć: Teoria programowania liniowego i calkowitoliczbowego, wykład - wt 14-16, ćw. - wt 18-20.

Zmiana terminu pon. ćwiczeń z Algebry

Piątek, 15.02.2013 - 12:27

Na prośbę dr hab. K. Krupińskiego zmieniony został termin ćwiczeń z Algebry z poniedziałku na czwartek po wykładzie.

Przedmioty "ogólne" na matematyce

Piątek, 15.02.2013 - 12:00

Studenci informatyki mogą zapisac się na wybrane przedmioty "ogólne" prowadzone w Instytucie Matematycznym. W tym semestrze są to: "Kultura języka" i "Ekonomika integracji europejskiej". W naszym programie są to przedmioty nieinformatyczne, bez egzaminu (na zaliczenie), za 2 ECTS. Formalnie nalezy zapisać się na nie w Systemie zapisów, natomiast wszelkie informacje nt. programu, zasad itp. dostepne są poprzez Instytut Matematyczny lub u wykładowcy. Przedmioty odbywaja się w salach Instytutu Matematycznego.

Obliczenia i wnioskowanie w systemie Coq

Czwartek, 14.02.2013 - 13:29

Na prośbe dr Małgorzaty Biernackiej przesunięciu o 2 godziny uległy zajęcia z przedmiotu: Obliczenia i wnioskowanie w systemie Coq.

 

Termin wykładu Programowanie (L) - pon. 12-15

Czwartek, 14.02.2013 - 11:01

powraca na poniedziałek 12-15, jednak jeszcze czekam na oficjalną decyzję dziekana.

W sprawie konfliktu z KiERP studenci studiów jednoczesnych proszeni są o kontakt z doc. Mincerem z Inst. Matematycznego.