Strona główna » Aktualności
RSS

Aktualności

E-mail w Systemie zapisów

Wtorek, 02.10.2012 - 7:38

Proszę wszystkich studentów, szczególnie 1-go roku, o uzupełnienie danych w swoim profilu w Systemie zapisów, w szczególności adresu e-mail. Adres ten mogą wykorzystywać prowadzący zajęcia, by wysyłać wiadomości do grup. Z drugiej strony system wykorzystuje ten adres, by wysyłać powiadomienia o istotnych wydarzeniach, które zachodzą w zapisach.

Kolejki i limity - wyjaśnienia dla 1-go roku

Poniedziałek, 01.10.2012 - 19:05

Do 5.X.2012 moża zapisywać się na zajęcia za najwyżej 35 punktów. Próba zapisu na zajęcia, wraz z którymi przekroczy się ten limit, jest blokowana przez SZ. Proszę zwrócić uwagę na to, jak w kontekście tej zasady działają kolejki. Jeśli Student X zapisał się już na zajęcia za 32 punkty i oczekuje w kolejce do grupy na "Upragniony kurs" za 5 punktów, to...

W momencie, gdy w "Upragnionym kursie" zwolni się miejsce i Student X jest już 1-szy w kolejce, system próbuje go zapisać do grupy. Wówczas jednak SZ zauważa, że Student X przekroczyłby wówczas limit punktów i ... Zapis nie może być zrealizowany, ale Student X zostaje usunięty z kolejki do Upragnionego kursu.

Mam nadzieję, że to wyjaśnia pewne problemy. 

Nowe grupy dla 1-go roku

Poniedziałek, 01.10.2012 - 9:20

Pojawiła się nowa grupa z kursu Wstęp do programowania w czwartki w godz. 8-10. Powstaje także nowa grupa z Architektury systemów komputerowych.

Matematyka dyskretna (L) - termin nieobsadzonej grupy

Piątek, 28.09.2012 - 12:05

Ćwiczenia z MD(L) z czwartku godz. 8-10, dotychczas bez prowadzącego, poprowadzi dr Jarosław Byrka. Niestety, termin musi ulec zmianie - grupa zostaje przesunięta na wtorek w godz. 12-14.

Zaliczenie treści obowiązkowych z Komunikacji człowiek-komputer oraz projektu zespołowego

Piątek, 28.09.2012 - 11:50

W bieżącym semestrze ww. obowiązki można zaliczyć dodatkowo w ramach wymienionych niżej przedmiotów. Proszę przy tym zwrócic uwagę, że wymienione przedmioty NIE MUSZĄ wymagać tych treści (np. projekt nie musi być zespołowy lub nie musi mieć interfejsu użytkownika), ale MOGĄ. Oznacza to, że należy uzgodnić z prowadzącym na początku semestru, że będzie się realizowało projekt spełniający podane wymagania (KCK lub PZ), a nastepnie w trakcie zajęć wypełnić konieczne wymogi określone przez prowadzącego.

Zaliczenie treści KCK (oprócz przedmiotu Komunikacja człowiek-komputer) jest możliwe w ramach:

  • Równoległe algorytmy sztucznej inteligencji
  • Kurs: Nowoczesne technologie WWW
  • lista będzie uzupełniona...

Zaliczenie projektu zespołowego jest możliwe w ramach:

  • Praktyka optymalizacji
  • Równoległe algorytmy sztucznej inteligencji
  • Efektywne tworzenie oprogramowania
  • Kurs: Nowowczesne technologie WWW
  • Kurs: Metodyki zwinne wytwarzania oprogramowania 
  • Systemy wbudowane
  • lista będzie uzupełniona...

Nowa grupa z Analizy numerycznej (L)

Piątek, 28.09.2012 - 11:01

Powstała nowa grupa ćwiczeniowa do ww. przedmiotu, w poniedziałki w godz. 16-18.

Nowa grupa z Podstaw elektroniki

Piątek, 28.09.2012 - 10:51

Powstała nowa grupa z ww. przedmiotu. Można sie do niej zapisywac.

Nowa grupa z KCK cd.

Czwartek, 27.09.2012 - 15:51

Zapowiedziana wczoraj operacja została przeprowadzona.

Nowa grupa do przedmiotu Komunikacja człowiek-komputer

Środa, 26.09.2012 - 13:49

Zostanie utworzona nowa grupa ćw-lab do przedmiotu Komunikacja człowiek-komputer. Grupa będzie prowadzona przez Z.Płoskiego i będzie miała zajęcia w czwartki w godzinach 8-10. Chcąc uwzględnić priorytety z dotychczasowych kolejek do grup, które musza być zlikwidowane (te bez przypisanego prowadzącego), planujemy "scalić" kolejki z likwidowanych grup i stworzyć wspólną do nowej grupy. Operacja ta zostanie wykoanana jutro, koło południa. Proszę wszystkie osoby, którym mogłoby to zaszkodzić (tzn. wypisać je z grupy, na którą godza się w nowej sytuacji, i zapisać do nowej grupy, która im nie odpowiada) o wypisanie się z kolejek do grup, które i tak nie powstaną.

Pracownia do Kursu Ruby on Rails

Środa, 26.09.2012 - 13:27

Zostały załozone dwie grupy laboratoryjne do Kursu Ruby on Rails. Będą to grupy prowadzone w systemie zdalnym, więc termin nie jest bardzo kluczowy (w szczególnosci obie grupy maja ten sam termin w SZ). O szczegółach organizacji zajęć opowie prowadzący na pierwszym spotkaniu.

Seminarium: Automaty synchronizowalne

Środa, 26.09.2012 - 8:57

Wśród zajęć na ten semestr pojawiło się Seminarium: Automaty synchronizowalne prowadzone przez prof. A.Kisielewicza dla doktorantów i studentów zainteresowanych tą tematyką badań. Więcej informacji można znaleźć w opisie przedmiotu.

CCNA1 i inne

Środa, 26.09.2012 - 8:31

Prowadzący wymienione w tytule przedmioty prosi, by przypomieć:

"Dla osób, które zaliczyły CCNA 1, jest dostępna strona:
https://kno.ii.uni.wroc.pl/ii/mod/choice/view.php?id=8173
z zapisami na CCNA 2. Dla pozostałych osób jest odmowa dostępu (każdy, kto się otarł o Cisco, jest studentem kursu Netacad)."

Ponadto zaznacza, że zajęcia są "ściśle zaplanowane i wyliczone", co oznacza, że należy <strong>przychodzić na nie regularnie od początku</strong>, bo odrabianie jest konieczne, nie zawsze możliwe, a kłopotliwe organizacyjnie dla obu stron.

Likwidacja grup

Środa, 26.09.2012 - 8:24

W Systemie zapisów zostały zlikwidowane grupy "rezerwowe", większość z limitem zerowym i nieznanym prowadzącym, których powstanie było zazwyczaj i niemożliwe, i niepotrzebne. Proszę zwrócić na to uwagę, bo zapewne niektóre osoby zostały w związku z tym wyrzucone z kolejek.

Termin seminarium P.Rajby

Poniedziałek, 24.09.2012 - 10:36

Seminarium: Bezpieczeństwo aplikacji internetowych zostało przeniesione na poniedziałek z powodu konieczności dostosowania terminu do Kursu WWW.

Czasy otwarcia

Piątek, 21.09.2012 - 15:39

Studenci powinni mieć już poprawnie ustawione czasy. W szczególności studenci II roku nie mają już ubiegłorocznego bonusu.