Strona główna » Aktualności
RSS

Aktualności

Repetytorium z Matematyki dyskretnej

Poniedziałek, 08.10.2012 - 9:03

Repetytorium z Matematyki dyskretnej jest prowadzone wspólnie dla toku L oraz M w wymiarze 30 godzin w semestrze. Połowę zajęć przeprowadzi M.Sysło, a połowę K.Paluch. Na wniosek prowadzących całe repetytorium odbędzie się w drugiej połowie semestru, po 4 godziny tygodniowo. Mam nadzieję, że ten tryb nie tylko nie zaszkodzi, ale pomoże lepiej utrwalić nabytą już wiedzę i przygotować się do egzaminu. Termin pierwszych zajęć oraz dokładny harmonogram zostaną ustalone i podane z początkiem grudnia.

Dla kogo jest tutoring?

Sobota, 06.10.2012 - 12:33

Formalnie tutoring jest DLA WSZYSTKICH studentów "zamawianych" z roku 2012 (czyli teraz rozpoczynających studia I stopnia). Praktycznie tutoring jest przewidziany także dla wszystkich studentów z tej grupy, nie zależnie od tego, czy przewidują problemy na studiach czy wręcz przeciwnie. Tutor jest od tego, by pomóc osobie mającej trudności na studiach. Jest jednak także od tego, by osobie zdolnej pokazać, jakie możliwości studia stwarzają tym, którzy chcą szybciej i więcej. Proszę więc zapisywać się do kolejek na tutoring, bo od poniedziałku będzie przydzielanie do grup, a chcemy, by tutorzy mieli równomierne obciążenie.

Terminy spotkań podane przez tutorów dotyczą przede wszystkim pierwszego tygodnia. Wielu tutorów zaznaczyło, że potem może wraz z grupą lub poszczególnymi osobami znaleźć dogodny dla obu stron termin.

PILNE - oświadczenia studentów 1-go i 2-go roku

Piątek, 05.10.2012 - 10:00

STUDENCI PRZYJĘCI W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 oraz 2012/2013  rozpoczynający studia po 1 października 2011 r.,  zgodnie z art. 170a ust. 10 ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) z dnia 27 lipca 2005 r.  zobowiązani są do złożenia oświadczenia w sprawie uprawnienia do studiów bezpłatnych dla KAŻDEGO realizowanego kierunku studiów stacjonarnych. Oświadczenia dostępne są poprzez USOSWeb.

 

 • Studenci przyjęci w roku 2011/2012 wypełniają 2 pkt. oświadczenia, w którym deklarują, ile punktów ECTS wykorzystali (zaliczyli) do tej pory.
 • Studenci przyjęci w roku 2012/2013 wypełniają 1 pkt. Oświadczenia, niezależnie od tego, na ilu kierunkach studiowali lub studiują.

 

Oświadczenia należy wypełnić na stronie, wydrukować i podpisać, a następnie złożyćdo 9.X.2012 w dziekanacie. Tam też można wyjaśniać wątpliwości.

Tutoring cd.

Piątek, 05.10.2012 - 8:45

Tutoring rusza! Sukcesywnie zakładane są grupy i uzupełniane w nich dane nt. czasu i miejsca pierwszego spotkania (kolejne będą w podobnym terminie, ale można też ustalać z tutorem). Proszę WSZYSTKICH studentów 1-go roku o wybranie sobie grupy. Zapisy będą odbywały się z uwzględnieniem nastepujących zasad:

 • Limity w grupach będą ustalane tak, by równoważyć "popyt" i "podaż". 
 • Przewiduję, że tutor może podać osoby, które powinny znaleźć się w jego/jej grupie - w przypadku tutoringu wcześniejsza znajomośc jest raczej wartością dodaną, więc nie widzę przeciwskazań; najlepiej, by takie osoby ustawiły się w kolejce do danego tutora, z której zostaną  wpisane do grupy.
 • W każdym przypadku proszę o ustawienie się w kolejkach do grup. W poniedziałek rano grupy zostaną otwarte i będą możliwe zapisy. Jak wcześniej napisałam, zapisy nie muszą być w kolejności zgłoszeń.

Międzyuczelniany projekt we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych i Akademią Muzyczną

Czwartek, 04.10.2012 - 18:16

Zapraszam chętnych studentów mających ukończony pierwszy rok studiów do wziecia udziału w rocznym projekcie wraz ze studentami ASP i Akademii Muzycznej.  Pod wzgledem formalnym projekt ten jest traktowany jako projekt programistyczny (tzn. wart jest 4 punkty ECTS i pozwala zaliczyć wymagany projekt na studiach licencjackich) oraz umożliwia zaliczenie treści programowych za zakresu komunikacja człowiek-komputer (wymagane na studiach inżynierskich). Głównym celem współpracy jest stworzenie trzech interaktywnych instalacji multimedialnych, które zostaną zaprezentowane we wrześniu 2013 w ramach obchodów roku Witolda Lutosławskiego. Każda instalacja będzie konstruowana przez mieszany zespół złożony ze studentów ii, ASP i AMuz. Zadaniem studentów informatyki będzie wybranie i zaimplementowanie odpowiednich algorytmów sztucznej inteligencji oraz ewentualnie syntezy dźwięku i generowania grafiki. Dużym walorem tego projektu jest możliwość wykorzystania nietypowych urządzeń audio/video.

Projekt zostanie odebrany przez  dr Pawła Rychlikowskiego i mgr Dariusza Jackowskiego. Pierwsze spotkanie informacyjne odbędzie się o 16:30 w środę 17 października. Chętnych prosimy o zgłaszanię się do Dariusza Jackowskiego lub przyjscie na spotkanie informacyjne.

Zajęcia (ang.)

Czwartek, 04.10.2012 - 16:30

Zajęcia w języku angielskim oznaczone w Systemie zapisów dopiskiem (ang.) sa prowadzone dla studentów studiów anglojęzycznych. Na wiekszości tych przedmiotów nie ma możliwości uczęszczania przez studentów studiów polskojęzycznych. Prosze więc nie zapisywać się na te przedmioty, bo to i tak nie będzie miało efektu. 

Tutorzy

Czwartek, 04.10.2012 - 11:37

Opiekun roku wg. regulaminu studiów ma nastepujące zadania:

 • "informowanie studentów o ich prawach i obowiązkach oraz udzielanie porad we wszystkich sprawach związanych z przebiegiem studiów;"
 • "współdziałanie z przedstawicielami właściwych organów samorządu studenckiego, a zwłaszcza ze starostami, oraz kierownictwem instytutu (katedru) i z dziekanem."

Dla studentów rozpoczynających studia w roku 2012/2013 uruchamiamy instytucję tutora, który bedzie pełnił obowiązki opiekuna ciut dokładniej, stąd inna nazwa. Tutor będzie miał pod opieką niewielką grupę studentów (ok. 10 osób), będzie się regularnie z nimi spotykał, rozmawiał o studiach, wyjaśniał zasady, doradzał w sprawie programu, sposobu uczenia się itp. Uruchomienie tej instytucji będzie przebiegać następująco:

 • każdy student/studentka rozpoczynający studia na pierwszym roku w roku akademickim 2012/2013 powinien wybrać sobie tutora;
 • pierwsze spotkania z tutorami odbędą się w tygodniu 8-12.X.2012, kolejne będą odbywały się regularnie z częstotliwością ustaloną z tutorem (~co 2-3 tygodnie);
 • wybór tutora (zapisy do grup) odbędzie się poprzez System Zapisów; tutora można zmienić w kolejnym semestrze (choć przy zapisach do tutora na kolejny semestr przewiduję pierwszeństwo poprzednich podopiecznych)
 • regularne spotkania z tutorem po pierwsze powinny zaowocować większą świadomościa studentów nt. programu studiów i własnej sytuacji na studiach, ale także... za regularne spotkania z tutorem przewiduję do 24 godzin przyspieszenia zapisów na kolejny semestr.

Pierwsze spotkanie z tutorami:

 • ma odbyć się w tygodniu 8-12.X.2012
 • tematem tego spotkania jest analiza dokonanych wyborów zajęć
 • także odpowiadanie na pytania studentów, jak przebiega samodzielne kreowanie swojego toku studiów i czym nalezy sie kierować
 • także, ile czasu należy poświęcic na studiowanie, by to się udało.
 

Rozpoczęcie zajęć z Komunikacji w biznesie

Środa, 03.10.2012 - 13:59

Pierwsze zajęcia z Komunikacji w biznesie odbędą się 16.X.2012.

Nowa grupa do Kursu WWW

Wtorek, 02.10.2012 - 18:49

Została założona nowa grupa do kursu WWW - wstępnie w środę w godz. 18-20 w sali 7 prowadzona przez Kornela Kisielewicza (modulo moja wiedza nt. sali).

Zajęcia ANSI C w sali 107

Wtorek, 02.10.2012 - 11:29

Dwie grupy z Kursu ANSI C w sali 107 będą tymczasowo odbywały się w innych salach:

 • grupa B.Chęcińskiego - jest tymczasowo przeniesiona do sali 108
 • grupa Z.Płoskiego (czwartek, godz.14-16) - jest tymczasowo przeniesiona do sali 110

E-mail w Systemie zapisów

Wtorek, 02.10.2012 - 7:38

Proszę wszystkich studentów, szczególnie 1-go roku, o uzupełnienie danych w swoim profilu w Systemie zapisów, w szczególności adresu e-mail. Adres ten mogą wykorzystywać prowadzący zajęcia, by wysyłać wiadomości do grup. Z drugiej strony system wykorzystuje ten adres, by wysyłać powiadomienia o istotnych wydarzeniach, które zachodzą w zapisach.

Kolejki i limity - wyjaśnienia dla 1-go roku

Poniedziałek, 01.10.2012 - 19:05

Do 5.X.2012 moża zapisywać się na zajęcia za najwyżej 35 punktów. Próba zapisu na zajęcia, wraz z którymi przekroczy się ten limit, jest blokowana przez SZ. Proszę zwrócić uwagę na to, jak w kontekście tej zasady działają kolejki. Jeśli Student X zapisał się już na zajęcia za 32 punkty i oczekuje w kolejce do grupy na "Upragniony kurs" za 5 punktów, to...

W momencie, gdy w "Upragnionym kursie" zwolni się miejsce i Student X jest już 1-szy w kolejce, system próbuje go zapisać do grupy. Wówczas jednak SZ zauważa, że Student X przekroczyłby wówczas limit punktów i ... Zapis nie może być zrealizowany, ale Student X zostaje usunięty z kolejki do Upragnionego kursu.

Mam nadzieję, że to wyjaśnia pewne problemy. 

Nowe grupy dla 1-go roku

Poniedziałek, 01.10.2012 - 9:20

Pojawiła się nowa grupa z kursu Wstęp do programowania w czwartki w godz. 8-10. Powstaje także nowa grupa z Architektury systemów komputerowych.

Matematyka dyskretna (L) - termin nieobsadzonej grupy

Piątek, 28.09.2012 - 12:05

Ćwiczenia z MD(L) z czwartku godz. 8-10, dotychczas bez prowadzącego, poprowadzi dr Jarosław Byrka. Niestety, termin musi ulec zmianie - grupa zostaje przesunięta na wtorek w godz. 12-14.

Zaliczenie treści obowiązkowych z Komunikacji człowiek-komputer oraz projektu zespołowego

Piątek, 28.09.2012 - 11:50

W bieżącym semestrze ww. obowiązki można zaliczyć dodatkowo w ramach wymienionych niżej przedmiotów. Proszę przy tym zwrócic uwagę, że wymienione przedmioty NIE MUSZĄ wymagać tych treści (np. projekt nie musi być zespołowy lub nie musi mieć interfejsu użytkownika), ale MOGĄ. Oznacza to, że należy uzgodnić z prowadzącym na początku semestru, że będzie się realizowało projekt spełniający podane wymagania (KCK lub PZ), a nastepnie w trakcie zajęć wypełnić konieczne wymogi określone przez prowadzącego.

Zaliczenie treści KCK (oprócz przedmiotu Komunikacja człowiek-komputer) jest możliwe w ramach:

 • Równoległe algorytmy sztucznej inteligencji
 • Kurs: Nowoczesne technologie WWW
 • lista będzie uzupełniona...

Zaliczenie projektu zespołowego jest możliwe w ramach:

 • Praktyka optymalizacji
 • Równoległe algorytmy sztucznej inteligencji
 • Efektywne tworzenie oprogramowania
 • Kurs: Nowowczesne technologie WWW
 • Kurs: Metodyki zwinne wytwarzania oprogramowania 
 • Systemy wbudowane
 • lista będzie uzupełniona...