Strona główna » Aktualności
RSS

Aktualności

Tutorzy

Czwartek, 04.10.2012 - 11:37

Opiekun roku wg. regulaminu studiów ma nastepujące zadania:

 • "informowanie studentów o ich prawach i obowiązkach oraz udzielanie porad we wszystkich sprawach związanych z przebiegiem studiów;"
 • "współdziałanie z przedstawicielami właściwych organów samorządu studenckiego, a zwłaszcza ze starostami, oraz kierownictwem instytutu (katedru) i z dziekanem."

Dla studentów rozpoczynających studia w roku 2012/2013 uruchamiamy instytucję tutora, który bedzie pełnił obowiązki opiekuna ciut dokładniej, stąd inna nazwa. Tutor będzie miał pod opieką niewielką grupę studentów (ok. 10 osób), będzie się regularnie z nimi spotykał, rozmawiał o studiach, wyjaśniał zasady, doradzał w sprawie programu, sposobu uczenia się itp. Uruchomienie tej instytucji będzie przebiegać następująco:

 • każdy student/studentka rozpoczynający studia na pierwszym roku w roku akademickim 2012/2013 powinien wybrać sobie tutora;
 • pierwsze spotkania z tutorami odbędą się w tygodniu 8-12.X.2012, kolejne będą odbywały się regularnie z częstotliwością ustaloną z tutorem (~co 2-3 tygodnie);
 • wybór tutora (zapisy do grup) odbędzie się poprzez System Zapisów; tutora można zmienić w kolejnym semestrze (choć przy zapisach do tutora na kolejny semestr przewiduję pierwszeństwo poprzednich podopiecznych)
 • regularne spotkania z tutorem po pierwsze powinny zaowocować większą świadomościa studentów nt. programu studiów i własnej sytuacji na studiach, ale także... za regularne spotkania z tutorem przewiduję do 24 godzin przyspieszenia zapisów na kolejny semestr.

Pierwsze spotkanie z tutorami:

 • ma odbyć się w tygodniu 8-12.X.2012
 • tematem tego spotkania jest analiza dokonanych wyborów zajęć
 • także odpowiadanie na pytania studentów, jak przebiega samodzielne kreowanie swojego toku studiów i czym nalezy sie kierować
 • także, ile czasu należy poświęcic na studiowanie, by to się udało.
 

Rozpoczęcie zajęć z Komunikacji w biznesie

Środa, 03.10.2012 - 13:59

Pierwsze zajęcia z Komunikacji w biznesie odbędą się 16.X.2012.

Nowa grupa do Kursu WWW

Wtorek, 02.10.2012 - 18:49

Została założona nowa grupa do kursu WWW - wstępnie w środę w godz. 18-20 w sali 7 prowadzona przez Kornela Kisielewicza (modulo moja wiedza nt. sali).

Zajęcia ANSI C w sali 107

Wtorek, 02.10.2012 - 11:29

Dwie grupy z Kursu ANSI C w sali 107 będą tymczasowo odbywały się w innych salach:

 • grupa B.Chęcińskiego - jest tymczasowo przeniesiona do sali 108
 • grupa Z.Płoskiego (czwartek, godz.14-16) - jest tymczasowo przeniesiona do sali 110

E-mail w Systemie zapisów

Wtorek, 02.10.2012 - 7:38

Proszę wszystkich studentów, szczególnie 1-go roku, o uzupełnienie danych w swoim profilu w Systemie zapisów, w szczególności adresu e-mail. Adres ten mogą wykorzystywać prowadzący zajęcia, by wysyłać wiadomości do grup. Z drugiej strony system wykorzystuje ten adres, by wysyłać powiadomienia o istotnych wydarzeniach, które zachodzą w zapisach.

Kolejki i limity - wyjaśnienia dla 1-go roku

Poniedziałek, 01.10.2012 - 19:05

Do 5.X.2012 moża zapisywać się na zajęcia za najwyżej 35 punktów. Próba zapisu na zajęcia, wraz z którymi przekroczy się ten limit, jest blokowana przez SZ. Proszę zwrócić uwagę na to, jak w kontekście tej zasady działają kolejki. Jeśli Student X zapisał się już na zajęcia za 32 punkty i oczekuje w kolejce do grupy na "Upragniony kurs" za 5 punktów, to...

W momencie, gdy w "Upragnionym kursie" zwolni się miejsce i Student X jest już 1-szy w kolejce, system próbuje go zapisać do grupy. Wówczas jednak SZ zauważa, że Student X przekroczyłby wówczas limit punktów i ... Zapis nie może być zrealizowany, ale Student X zostaje usunięty z kolejki do Upragnionego kursu.

Mam nadzieję, że to wyjaśnia pewne problemy. 

Nowe grupy dla 1-go roku

Poniedziałek, 01.10.2012 - 9:20

Pojawiła się nowa grupa z kursu Wstęp do programowania w czwartki w godz. 8-10. Powstaje także nowa grupa z Architektury systemów komputerowych.

Matematyka dyskretna (L) - termin nieobsadzonej grupy

Piątek, 28.09.2012 - 12:05

Ćwiczenia z MD(L) z czwartku godz. 8-10, dotychczas bez prowadzącego, poprowadzi dr Jarosław Byrka. Niestety, termin musi ulec zmianie - grupa zostaje przesunięta na wtorek w godz. 12-14.

Zaliczenie treści obowiązkowych z Komunikacji człowiek-komputer oraz projektu zespołowego

Piątek, 28.09.2012 - 11:50

W bieżącym semestrze ww. obowiązki można zaliczyć dodatkowo w ramach wymienionych niżej przedmiotów. Proszę przy tym zwrócic uwagę, że wymienione przedmioty NIE MUSZĄ wymagać tych treści (np. projekt nie musi być zespołowy lub nie musi mieć interfejsu użytkownika), ale MOGĄ. Oznacza to, że należy uzgodnić z prowadzącym na początku semestru, że będzie się realizowało projekt spełniający podane wymagania (KCK lub PZ), a nastepnie w trakcie zajęć wypełnić konieczne wymogi określone przez prowadzącego.

Zaliczenie treści KCK (oprócz przedmiotu Komunikacja człowiek-komputer) jest możliwe w ramach:

 • Równoległe algorytmy sztucznej inteligencji
 • Kurs: Nowoczesne technologie WWW
 • lista będzie uzupełniona...

Zaliczenie projektu zespołowego jest możliwe w ramach:

 • Praktyka optymalizacji
 • Równoległe algorytmy sztucznej inteligencji
 • Efektywne tworzenie oprogramowania
 • Kurs: Nowowczesne technologie WWW
 • Kurs: Metodyki zwinne wytwarzania oprogramowania 
 • Systemy wbudowane
 • lista będzie uzupełniona...

Nowa grupa z Analizy numerycznej (L)

Piątek, 28.09.2012 - 11:01

Powstała nowa grupa ćwiczeniowa do ww. przedmiotu, w poniedziałki w godz. 16-18.

Nowa grupa z Podstaw elektroniki

Piątek, 28.09.2012 - 10:51

Powstała nowa grupa z ww. przedmiotu. Można sie do niej zapisywac.

Nowa grupa z KCK cd.

Czwartek, 27.09.2012 - 15:51

Zapowiedziana wczoraj operacja została przeprowadzona.

Nowa grupa do przedmiotu Komunikacja człowiek-komputer

Środa, 26.09.2012 - 13:49

Zostanie utworzona nowa grupa ćw-lab do przedmiotu Komunikacja człowiek-komputer. Grupa będzie prowadzona przez Z.Płoskiego i będzie miała zajęcia w czwartki w godzinach 8-10. Chcąc uwzględnić priorytety z dotychczasowych kolejek do grup, które musza być zlikwidowane (te bez przypisanego prowadzącego), planujemy "scalić" kolejki z likwidowanych grup i stworzyć wspólną do nowej grupy. Operacja ta zostanie wykoanana jutro, koło południa. Proszę wszystkie osoby, którym mogłoby to zaszkodzić (tzn. wypisać je z grupy, na którą godza się w nowej sytuacji, i zapisać do nowej grupy, która im nie odpowiada) o wypisanie się z kolejek do grup, które i tak nie powstaną.

Pracownia do Kursu Ruby on Rails

Środa, 26.09.2012 - 13:27

Zostały załozone dwie grupy laboratoryjne do Kursu Ruby on Rails. Będą to grupy prowadzone w systemie zdalnym, więc termin nie jest bardzo kluczowy (w szczególnosci obie grupy maja ten sam termin w SZ). O szczegółach organizacji zajęć opowie prowadzący na pierwszym spotkaniu.

Seminarium: Automaty synchronizowalne

Środa, 26.09.2012 - 8:57

Wśród zajęć na ten semestr pojawiło się Seminarium: Automaty synchronizowalne prowadzone przez prof. A.Kisielewicza dla doktorantów i studentów zainteresowanych tą tematyką badań. Więcej informacji można znaleźć w opisie przedmiotu.