Strona główna » Aktualności
RSS

Aktualności

Korekta głosowania

Czwartek, 13.09.2012 - 14:07

Od pewnego czasu korekta zajęć jest aktywna. Obejmuje ona semestr zimowy. Studenci mają do dyspozycji punkty przyznane przedmiotom zimowym, które w tym roku nie będą prowadzone. Głos oddany podczas korekty można zmienić, nie może być on jednak niższy, niż ten z głosowania.

Korekta ruszy 11 września

Poniedziałek, 10.09.2012 - 18:45

Ze względu na to, że korekta wymaga pewnych decyzji Dyrekcji, została ona odroczona do jutra.

Theory and Practice of Constraint Programming

Piątek, 07.09.2012 - 13:00

W dniach 24-28 września odbędzie się w naszym instytucie szkoła letnia "Theory and Practice of Constraint Programming" http://acpss2012.ii.uni.wroc.pl/. Za udział w zajęciach przeprowadzonych w ramach szkoły można uzyskać 3 punkty ects w kategorii przedmiotów informatycznych (I.2).

W ramach szkoły jest zaplanowanych 26 godzin wykładów, poprowadzonych przez wybitnych specjalistów z różnych krajów Europy i Ameryki. Odbędzie się także wykład wprowadzający do technologii CP oraz sesja "hands-on", na której trzeba będzie coś zaprogramować w tej technologii. Wstęp na wykłady szkoły jest otwarty - nie wymaga żadnej rejestracji czy opłat. Studenci, którzy chcieliby otrzymać wpis do indeksu oraz punkty za zaliczenie szkoły, proszeni są jednak o zarejestrowanie się poprzez stronę szkoły. Taka rejestracja nie wymaga wnoszenia opłaty i gwarantuje kawę w przerwach oraz licencję na oprogramowanie (pełna rejestracja, z wpłatą, gwarantuje dodatkowo posiłki oraz skrypty do zajęć, ale jej od naszych studentów nie oczekujemy).

Korekta głosowania 2012

Poniedziałek, 27.08.2012 - 12:47

Korekta głosowania rozpocznie się 10 września, a zakończy 17-go.

[EDIT:] Przypominam, że korekta służy temu, by studenci "nie tracili" punktów, które oddali w głosowaniu czerwcowym na te przedmioty, które nie będą uczone w tym roku akademickim (przy czym nie dotyczy to przedmiotów nieinformatycznych, bo głosowanie na nie nic nie kosztowało). Zatem, choć w korekcie teoretycznie biorą udział wszyscy studenci, niezerową liczbą punktów dysponują jedynie ci, którzy w czerwcu zagłosowali na jakiś niewprowadzony do planu przedmiot.

Ocena zajęć potrwa do końca lipca

Poniedziałek, 23.07.2012 - 10:45

Ze względu na przerwy w działaniu systemu, ażeby umożliwić wszystkim Państwu wyrażenie swojej opinii o zajęciach, ocena zajęć potrwa do końca lipca.

Ocena zajęć

Sobota, 23.06.2012 - 23:18

23 czerwca ruszyła ocena zajęć. Zachęcam do pobierania kluczy i wyrażenia swojej opinii na temat zajęć, w których Państwo uczestniczyli. Ocena będzie trwała do 15-go lipca.

Kurs: łowcy Androidów

Środa, 20.06.2012 - 16:22

W ostatniej chwili pod głosowanie poddany został, realizowany w ramach studiów zamawianych (po raz już drugi) bardziej zaawansowany kurs pisania aplikacji w systemie Android, proponowany przez p. Tomasza Zielińskiego.

Nowy przedmiot: Wprowadzenie do bezpieczeństwa aplikacji w systemie linux

Wtorek, 19.06.2012 - 16:56

Pod głosowanie poddany został nowy przedmiot: Wprowadzenie do bezpieczeństwa aplikacji w systemie linux, zaproponowany przez dwóch naszych studentów (a zarazem pracowników WCSS): Daniela Dobrijałowskiego i Macieja Kotowicza, pod opieką Witolda Charatonika. Zapraszam do głosowania.

 

Przedmioty nieinformatyczne

Sobota, 16.06.2012 - 11:37

Są już wpisane wszystkie zaproponowane nam w tym roku przedmioty nieinformatyczne. Przypominam, że głosowanie na nie "nic nie kosztuje", tzn. nie uszczupla puli punktów, którą każdy ma do dyspozycji - należy zatem głosować niestrategicznie, zgodnie ze swymi preferencjami. Przedmiotów jest dość dużo, polecam przy przeglądaniu skorzystać z możliwości filtrowania oferty (można wówczas odfiltrować wszystko poza przedmiotami nieinformatycznymi).

Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na opis przedmiotu o niezbyt efektywnej nazwie: Prawo obrotu gospodarczego dla informatyków, wydaje się, że ma on szansę mówić o rzeczach istotnych dla pracy informatyka.

Komunikacja człowiek-komputer

Piątek, 15.06.2012 - 12:28

Przedmiot Komunikacja człowiek - komputer poprowadzi najprawdopodobniej pan Szymon Boniecki, współzałożyciel firmy Monterail, zajmujący się na co dzień projektowaniem interakcji i interfejsów użytkownika oraz ich ewaluacją w aplikacjach webowych.

W ciągu najbliższych dni zostanie uaktualniony opis przedmiotu.

Propozycje przedmiotów prowadzonych przez pracowników firmy Tieto

Czwartek, 14.06.2012 - 17:34

Zapraszam do głosowania na następujące mini-przedmioty zaproponowane przez firmę Tieto:

 1. Tworzenie aplikacji mobilnych w systemie Android (Kurs, 30h, 3p ECTS)
 2. Język Python w komercyjnych projektach (Kurs, 30h, 3p ECTS)
 3. Komunikacja w biznesie (1 lub 2p ECTS, 20 godzin, nieinformatyczny -- ale głosowany jak normalne przedmioty, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc)

Przedmioty Andrzeja Kisielewicza

Środa, 13.06.2012 - 14:04

Prof. Andrzej Kisielewicz zaproponował 4 przedmioty dla studentów informatyki:

 1. Teorię grafów (I2)
 2. Grupy permutacji (I2)
 3. Seminarium: Sztuczna inteligencja i logika
 4. Seminarium: Wybrane zagadnienia matematyki dyskretnej

Zapraszam do głosowania.

 

Logiki deskryptywne, Programowanie gier oraz Kurs języka Lua

Wtorek, 12.06.2012 - 16:55
 1. Od jakiegoś czasu można głosować na Logiki deskryptywne, nowy przedmiot Emanuela Kierońskiego. Będzie on prowadzony w semestrze letnim.
 2. Można głosować na Programowanie gier oraz Kurs języka Lua, przedmioty proponowane przez Kornela Kisielewicza.

Geometria obliczeniowa i Wstęp do rachunku lambda

Wtorek, 12.06.2012 - 16:16
 1. Przedmiot "Geometria obliczeniowa" miał niewłaściwy semestr, powinien być w ofercie letniej (tak też jest obecnie wpisane).
 2. Pojawił się nowy przedmiot: Wstęp do rachunku lambda, zaproponowany przez Antoniego Kościelskiego. Przedmiot będzie na liście zamienników Programowania (M) -- dla studiów drugiego stopnia. Na razie semestr jest nieokreślony, w najbliższym czasie zostanie wpisana docelowa wartość.

Rachunek prawdopodobieństwa dla informatyków oraz Metody numeryczne dla chemików

Poniedziałek, 11.06.2012 - 14:30
 1. Rachunek prawdopodobieństwa dla informatyków został poddany pod głosowanie. Przypominam, że ten przedmiot jest jednym z dwóch naturalnych sposobów zaliczenia obowiązkowych Elementów rachunku prawdopodobieństwa.
 2. Metody numeryczne dla chemików są przedmiotem, który nie jest przeznaczony dla studentów informatyki. Zostanie on usunięty z głosowania, wraz z oddanymi nań (pomyłkowo?) głosami