Strona główna » Aktualności
RSS

Aktualności

Grupy na programowaniu (L+M)

Poniedziałek, 06.02.2012 - 12:37

Na Programowanie zapisanych jest obecnie 218 studentów, w grupach jest 220 miejsc, co oznacza, że wszyscy powinni się zmieścić. Przypominam, że osoby zainteresowane Programowaniem (M) powinny się zapisywać na ćwiczenia na tym poziomie -- brak miejsc w grupach związany jest z tym, że niektórzy studenci zapisani są do obydwu grup ćwiczeniowych (co oznacza, że na część licencjacką ćwiczeń wpisani są dwa razy)

Analiza programów komputerowych

Poniedziałek, 06.02.2012 - 12:24

Prowadzona w tym semestrze Analiza programów komputerowych została wpisana na listę zamienników Programowania (M) na studiach 2-go stopnia.

Zespołowy projekt programistyczny

Piątek, 03.02.2012 - 16:02

Wymagany na studiach inżynierskich zespołowy projekt programistyczny można realizować na przedmiocie Licencjacki projekt programistyczny, wymagane jest:

  1. Aby projekt był realizowany w zespole co najmniej 3-osobowym
  2. Aby realizować go w wykorzystaniem narzędzi ułatwiających pracę zespołom programistycznym

Pierwszy rok: Analiza matematyczna 2

Piątek, 03.02.2012 - 9:51

Mimo, że nie były dodane wirtualne głosy dla studentów pierwszego roku, przedmiot Analiza matematyczna 2 jest jak najbardziej dostępny dla studentów, którzy ukończyli Analizę matematyczną (czyli dla studentów pierwszego roku).

Programowanie (L)

Czwartek, 02.02.2012 - 10:48

Jeśli chodzi o programowanie (L) to:

a) grupa Antoniego Kościelskiego z programowania (M) otrzyma osobno wydzieloną w systemie zapisów część (L), do której będzie można się zapisywać (grupa jest w czwartek od 12 do 14). Zatem to, że p. Kościelski będzie miał dwie grupy w tym samym miejscu i czasie nie jest błędem -- po prostu część jego studentów będzie wychodzić po części licencjackiej z zajęć.

b) Jeżeli będzie konieczne, to jedna z grup Vacata zostanie otworzona, poprowadzi ją Wojciech Kleszowski,

Punkty ECTS - Programowanie (M)

Środa, 01.02.2012 - 19:46

Zmieniona została liczba punktów w Systemie Zapisów przypisana programowaniu (M) -- są to teraz 3 punkty. Oczywiście studenci, którzy ukończą ten przedmiot z sukcesem, a wcześniej nie otrzymali punktów za Programowanie (L) dostaną je, czyli ostatecznie zdobędą 9+3 czyli 12p ECTS.

Programowanie (L+M) -- instrukcja obsługi

Środa, 01.02.2012 - 15:27

Studenci, którzy są zainteresowani zaliczeniem Programowania (L) powinni zapisać się na wszystkie zajęcia z tego przedmiotu. Studenci zainteresowani Programowaniem (M) powinni:

  1. zapisać się na wykład i ćwiczenia z Programowania (M)
  2. zapisać się na wykład, pracownię i repetytorium z Programowania (L) (nie na ćwiczenia)

Przypominam też, że pracownia jest wirtualna i że otwarta w zapisach będzie jedna grupa, która pomieści wszystkich studentów.

 

 

Grupy Vacat-a i nieznanych prowadzących

Środa, 01.02.2012 - 9:29

Niektóre grupy mają nieprzydzielonego prowadzącego. Ta sytuacja jest docelowa w przypadku zbiorczej grupy pracowniowej z programowania, natomiast w pozostałych przypadkach może oznaczać następujące rzeczy:

  1. Grupa okaże się niepotrzebna, bo wszyscy (zdecydowana większość chętnych) zmieści się do już otwartych grup
  2. Grupa będzie potrzebna i uda się znaleźć prowadzącego. W takiej sytuacji grupa zostanie otwarta, najprawdopodobniej w tym terminie, który jest obecnie wpisany.
  3. Mimo, że będą podstawy do otwarcia tej grupy, to nie zostanie ona otwarta, ponieważ nie uda się znaleźć odpowiedniego prowadzącego.
 

Limity dla studentów zamawianych

Środa, 01.02.2012 - 9:16

Na przedmiotach "zamawianych" są wprowadzone limity. Na jednym z przedmiotów (Przetwarzanie dużych danych) są one  obecnie przekroczone (ponieważ zostały wprowadzone w momencie, gdy grupy były już wypełnione).

Oznacza to, że teraz system już pilnuje, by wpuszczać tylko studentów zamawianych. Studenci niezamawiani, którzy są wpisani na ten przedmiot i będą chcieli w nim uczestniczyć nie będą "na siłę" z niego wypisywani, niemniej należy się spodziewać, że w wyniku naturalnego "ruchu ludności" proporcje składu grup będą się zmieniały na korzyść studentów zamawianych.

Eksploracja danych

Wtorek, 31.01.2012 - 17:54

Ze względu na wyjazd naukowy Piotra Wnuka-Lipińskiego, zajęcia z Eksploracji danych zaczną się w kwietniu i potrwają 10 tygodni. Stąd też mają przydzielone "sloty" trzygodzinne.

Seminarium z matematyki dyskretnej

Wtorek, 31.01.2012 - 17:44

Serdecznie zapraszam na Seminarium z matematyki dyskretnej, które będzie prowadził prof. Andrzej Kisielewicz.

Bonus dla pierwszego roku

Wtorek, 31.01.2012 - 16:09

... jest już teraz ustalony prawidłowo, w szczególności dodane jest zapowiedziane wcześniej 24-ro godzinne przesunięcie. Ponadto dodaliśmy indywidualne przesunięcie dla studentów, obliczone na podstawie wyniku zaliczenia z analizy matematycznej (ponieważ jest to jedyny obowiązkowy przedmiot, który miał wspólne ćwiczenia dla całego roku).

K procent z Analizy dawje bonus 2*K minut. [EDIT:] Użyte tu były cząstkowe wyniki przesłane przez prowadzącego.

 

Fizyka dla informatyków

Poniedziałek, 30.01.2012 - 14:24

nie była poddana pod głosowanie. Oznacza to w szczególności, że osoby, które nie widzą jej w T0 nie muszą się przejmować, że inni wskoczą na ich miejsce.

 

 

Algorytmy i Struktury Danych (M)

Poniedziałek, 30.01.2012 - 13:28

Tak jak co roku zapisy są na przedmiot AiSD (M), i studenci zainteresowani zaliczeniem przedmiotu AiSD (L) powinni się na ten przedmiot zapisać. Dokładne zasady odnośnie tego, jak zdobyć zaliczenie AiSD (M) oraz AiSD (L) poda Wykładowca na zajęciach (oczywiście wymaganie dla poziomu L są niższe, zarówno dla ćwiczeń, jak i dla pracowni i egzaminu)

 

Wyniki głosowania

Sobota, 28.01.2012 - 18:16

Dzisiaj sprawdzaliśmy, czy nie nastąpiły przekłamania związane z przeniesieniem wyników głosowania. Okazało się, że wyniki głosowania zostały prawidłowo przeniesione ze starego systemu zapisów (czyli są identyczne w obu bazach), ponadto nie zaobserwowaliśmy żadnej "statystycznej" różnicy między wynikami z bieżącego roku, a wynikami z roku wcześniejszego.