Strona główna » Aktualności
RSS

Aktualności

Przedmioty (ang)

Wtorek, 07.02.2012 - 17:35

Przedmioty oznaczone (ang) prowadzone są głównie dla studentów studiów międzynarodowych (po angielsku). Na te z nich, które nie są obowiązkowe, mogą również zapisywać się studenci polscy, którzy dobrze znają język angielski.

Przy czym przedmiotów X oraz X (ang) nie można łączyć (czyli tylko za 1 z nich otrzymamy punkty ECTS). Dodatkowo Kurs języka C++ oraz Zaawansowany kurs języka C++ są również równoważne.

Fizyka dla informatyków

Wtorek, 07.02.2012 - 12:52

Powstała dodatkowa grupa labaratoryjna z fizyki dla informatyków. Oznacza to, że na pracowniach jest obecnie 70 miejsc, grupy ćwiczeniowe zostaną jeszcze nieznacznie powiększone, żeby wszyscy zapisani na pracownię mogli chodzić na ćwiczenia

Lektoraty, praktyki i WF

Wtorek, 07.02.2012 - 11:24

Bardzo proszę, by ci z Państwa, którzy zamierzają w tym semestrze otrzymać punkty ECTS za lektoraty, WF lub praktyki zawodowe wpisali się na odpowiednie przedmioty. [EDIT]: To bardzo ułatwi pracę Dziekanatowi. Osoby, które tego nie zrobią nie będą mogły otrzymać zaliczenia.

Oczywiście na konkretne zajęcia trzeba zapisać się poza Instytutem Informatyki (w studium Wychowania Fizycznego lub w SPNJO)

Fizyka dla informatyków

Poniedziałek, 06.02.2012 - 16:31

Najprawdopodobniej powstanie nowa grupa pracowniowa z Fizyki dla informatyków, jutro podany zostanie termin zajęć.

CCNA 1

Poniedziałek, 06.02.2012 - 13:36

Na wszystkich zajęciach z Akademii Cisco wymagana jest obecność, zatem nie ma możliwości łączenia tych zajęć z innymi pracowniami/ćwiczeniami.

Nieobecność na pierwszych zajęciach będzie oznaczała automatyczne wypisanie z tego przedmiotu. Jeżeli na zajęciach nie pojawi się ktoś z zapisanych na przedmiot, a pojawią się jakieś osoby z listy rezerwowej, wówczas zostaną one wpisane na te zajęcia (w przypadku większej liczby obecnych chętnych niż miejsc decyduje kolejność w kolejce w Systemie Zapisów)

Przedmioty obowiązkowe

Poniedziałek, 06.02.2012 - 12:42

Wkrótce powstaną dodatkowe grupy ćwiczeniowe na następujących przedmiotach obowiązkowych:

  • Algebra
  • Algorytmy i struktury danych

Grupy na programowaniu (L+M)

Poniedziałek, 06.02.2012 - 12:37

Na Programowanie zapisanych jest obecnie 218 studentów, w grupach jest 220 miejsc, co oznacza, że wszyscy powinni się zmieścić. Przypominam, że osoby zainteresowane Programowaniem (M) powinny się zapisywać na ćwiczenia na tym poziomie -- brak miejsc w grupach związany jest z tym, że niektórzy studenci zapisani są do obydwu grup ćwiczeniowych (co oznacza, że na część licencjacką ćwiczeń wpisani są dwa razy)

Analiza programów komputerowych

Poniedziałek, 06.02.2012 - 12:24

Prowadzona w tym semestrze Analiza programów komputerowych została wpisana na listę zamienników Programowania (M) na studiach 2-go stopnia.

Zespołowy projekt programistyczny

Piątek, 03.02.2012 - 16:02

Wymagany na studiach inżynierskich zespołowy projekt programistyczny można realizować na przedmiocie Licencjacki projekt programistyczny, wymagane jest:

  1. Aby projekt był realizowany w zespole co najmniej 3-osobowym
  2. Aby realizować go w wykorzystaniem narzędzi ułatwiających pracę zespołom programistycznym

Pierwszy rok: Analiza matematyczna 2

Piątek, 03.02.2012 - 9:51

Mimo, że nie były dodane wirtualne głosy dla studentów pierwszego roku, przedmiot Analiza matematyczna 2 jest jak najbardziej dostępny dla studentów, którzy ukończyli Analizę matematyczną (czyli dla studentów pierwszego roku).

Programowanie (L)

Czwartek, 02.02.2012 - 10:48

Jeśli chodzi o programowanie (L) to:

a) grupa Antoniego Kościelskiego z programowania (M) otrzyma osobno wydzieloną w systemie zapisów część (L), do której będzie można się zapisywać (grupa jest w czwartek od 12 do 14). Zatem to, że p. Kościelski będzie miał dwie grupy w tym samym miejscu i czasie nie jest błędem -- po prostu część jego studentów będzie wychodzić po części licencjackiej z zajęć.

b) Jeżeli będzie konieczne, to jedna z grup Vacata zostanie otworzona, poprowadzi ją Wojciech Kleszowski,

Punkty ECTS - Programowanie (M)

Środa, 01.02.2012 - 19:46

Zmieniona została liczba punktów w Systemie Zapisów przypisana programowaniu (M) -- są to teraz 3 punkty. Oczywiście studenci, którzy ukończą ten przedmiot z sukcesem, a wcześniej nie otrzymali punktów za Programowanie (L) dostaną je, czyli ostatecznie zdobędą 9+3 czyli 12p ECTS.

Programowanie (L+M) -- instrukcja obsługi

Środa, 01.02.2012 - 15:27

Studenci, którzy są zainteresowani zaliczeniem Programowania (L) powinni zapisać się na wszystkie zajęcia z tego przedmiotu. Studenci zainteresowani Programowaniem (M) powinni:

  1. zapisać się na wykład i ćwiczenia z Programowania (M)
  2. zapisać się na wykład, pracownię i repetytorium z Programowania (L) (nie na ćwiczenia)

Przypominam też, że pracownia jest wirtualna i że otwarta w zapisach będzie jedna grupa, która pomieści wszystkich studentów.

 

 

Grupy Vacat-a i nieznanych prowadzących

Środa, 01.02.2012 - 9:29

Niektóre grupy mają nieprzydzielonego prowadzącego. Ta sytuacja jest docelowa w przypadku zbiorczej grupy pracowniowej z programowania, natomiast w pozostałych przypadkach może oznaczać następujące rzeczy:

  1. Grupa okaże się niepotrzebna, bo wszyscy (zdecydowana większość chętnych) zmieści się do już otwartych grup
  2. Grupa będzie potrzebna i uda się znaleźć prowadzącego. W takiej sytuacji grupa zostanie otwarta, najprawdopodobniej w tym terminie, który jest obecnie wpisany.
  3. Mimo, że będą podstawy do otwarcia tej grupy, to nie zostanie ona otwarta, ponieważ nie uda się znaleźć odpowiedniego prowadzącego.
 

Limity dla studentów zamawianych

Środa, 01.02.2012 - 9:16

Na przedmiotach "zamawianych" są wprowadzone limity. Na jednym z przedmiotów (Przetwarzanie dużych danych) są one  obecnie przekroczone (ponieważ zostały wprowadzone w momencie, gdy grupy były już wypełnione).

Oznacza to, że teraz system już pilnuje, by wpuszczać tylko studentów zamawianych. Studenci niezamawiani, którzy są wpisani na ten przedmiot i będą chcieli w nim uczestniczyć nie będą "na siłę" z niego wypisywani, niemniej należy się spodziewać, że w wyniku naturalnego "ruchu ludności" proporcje składu grup będą się zmieniały na korzyść studentów zamawianych.