Strona główna » Aktualności
RSS

Aktualności

Indywidualny czas otwarcia zapisów

Sobota, 28.01.2012 - 16:56

... powinien być już ustalony prawidłowo. Hipotetyczna osoba, która brała udział w ocenie i głosowaniu i ma zdobytych 270 punktów ECTS będzie mogła zapisywać się na przedmioty od poniedziałku, 30 stycznia od godziny 11.30.

Programowanie (L+M)

Sobota, 28.01.2012 - 16:51

Głosy odddane na przedmiot Programowanie będą się liczyć jako głosy oddane na Programowanie (L) oraz Programowanie (M). Dodatkowo informuję, że pracownia do tego przedmiotu jest wirtualna. W tym roku będzie tylko jedna grupa (oczywiście odpowiednio duża) z wieloma prowadzącymi.

W systemie zapisów grupa ta będzie grupą nieznanego prowadzącego.

 

 

 

Zasady obliczania czasu otwarcia zapisów

Sobota, 28.01.2012 - 16:42

Obowiązują następujące zasady:

 • Zapisy trwają w godzinach od 10 do 22.
 • Każdy udział w ocenie zajęć w ubiegłym roku akademickim daje przesunięcie o 24 godziny.
 • Każdy zdobyty punkt ECTS (nie licząc ostatniego, nierozliczonego semestru) daje przesunięcie czasu zapisów o 5 minut.
 • W momencie otwarcia zapisów (ustalonym indywidualnie dla każdego studenta), student może zapisywać się na te przedmioty, na które w głosowaniu dał 3 punkty. Po 24-godzinach -- na te którym dał w głosowaniu 2 punkty, itd.
 • Ponieważ studenci pierwszego roku nie mogli brać udziału w ocenie oraz głosowaniu, ich szanse zostają wyrównane przez:
 1. przydzielenie 24-godzinnego bonusu
 2. oddanie głosów na przedmioty adresowane dla studentów pierwszego roku

Windows Phone

Sobota, 28.01.2012 - 16:34

Wykład o Windows Phone był jednorazowym wydarzeniem, przeprowadzonym przez firmę Tieto parę tygodni temu. To, że pojawił się w zapisach jest (niestety) pomyłką -- w tym semestrze takiego przedmiotu nie będzie.

Jesteśmy świadomi, że te zagadnienia są dla Państwa interesujące, zatem w przyszłości oczywiście będziemy się starali, by studenci Instytutu Informatyki mieli możliwości uczestnictwa w takim kursie.

Kalendarz zapisów

Piątek, 27.01.2012 - 10:51

Pierwsze osoby będą mogły zapisywać się na zajęcia w poniedziałek 30-go stycznia. Parametry zapisów będą dobrane w ten sposób, by w niedzielę 5-go lutego wieczorem każdy (niezależnie od punktów ECTS, udziału w głosowaniu i ocenie) mógł się zapisywać na wszystkie przedmioty, na których są wolne miejsca.

Obecnie wprowadzone są punkty ECTS (przypominam, że bez semestru zimowego 2011/2012), wszystkie reklamacje odnośnie ich wartości zostaną rozpatrzone do poniedziałku. Indywidualny termin otwarcia zapisów nie jest jeszcze prawidłowy.

Ocena zajęć semestru zimowego zostanie przeprowadzona w oparciu o nowy System Zapisów, zostanie ona uruchomiona po końcu sesji semestru zimowego.

Zapisy w semestrze letnim

Środa, 25.01.2012 - 15:25

Trwa przygotowanie zapisów w semestrze letnim, wprowadzana jest wstępna wersja planu, uaktualniane punkty ECTS, itd. Zapisy rozpoczną się na przełomie bieżącego i przyszłego tygodnia, dokładny termin zostanie wkrótce podany.

Na razie wszystkie dane widoczne w Systemie Zapisów należy traktować jako robocze, w kolejnych ogłoszeniach będą Państwo informowani o stanie prac.

Stypendia zamawiane - wyniki konkursów

Poniedziałek, 17.10.2011 - 16:34

W systemie zapisów pojawiły się informacje dotyczące wyników konkursów stypendialnych w ramach studiów zamawianych dla I, III i V semestru. Przypominam, że osoby, które jednocześnie pobierają stypendium w ramach innych studiów, powinny złożyć oświadczenie w sekretariacie do 24 października.

Po zakończeniu zapisów

Poniedziałek, 10.10.2011 - 16:18

Jak Państwo się zorientowali, zapisy się zakończyły, a stan grup został ustalony. Najbliższe dni poświęcone będą drobnym korektom stanu grup (związanym między innymi z działaniem kolejek). W tym semestrze kwestia ewentualnego wypisywania z grup będzie rozwiązana w sposób następujący:

 1. osoby, które wyślą mi mailem prośbę o wypisaniu do niedzieli 16-go pażdziernika włącznie zostaną wypisane,
 2. dodatkowo każdy student, który o to poprosi w ciągu pierwszych 10 tygodni semestru, zostanie wypisany z jednego przedmiotu, niemniej taka prośba zostanie spełniona tylko raz w ciągu całego toku studiów.
 3. Student, który otrzyma urlop dziekański na bieżący semestr, będzie mógł się wypisać z wybranych przez siebie przedmiotów (i nie wlicza się to do limitu 1 z poprzedniego punktu)
 4. Podpunkty 1-3 opisują wszystkie sytuacje, w ktorych student może zostać wypisany z przedmiotu.

Koniec zapisów w niedzielę

Piątek, 07.10.2011 - 12:35

Ponieważ w niedzielę zamykają się zapisy, bardzo proszę, by Państwo wypisali się z zajęć, na które nie zamierzają uczęszczać. Natomiast jeśli chodzi o kolejki, to proszę pamiętać o dwóch rzeczach:

 1. Bycie zapisanym do kolejki nie jest równoważne z byciem zapisanym na zajęcia.
 2. Osoba, która znajduje się w kolejce może zostać zapisana do grupy -- bo grupa może zostać zwiększona za zgodą Prowadzącego, ewentualnie ktoś może się z tej grupy wypisać. Pozostając w kolejce daje się przyzwolenie na zapisanie do grupy przez system. Zatem, jeżeli nie chce się chodzić na jakieś zajęcia, najlepiej wypisać się z nich jak najszybciej.

Język angielski oraz WF

Poniedziałek, 03.10.2011 - 12:46

Bardzo proszę, by ci z Państwa, którzy zamierzają w bieżącym semestrze zdobywać za WF oraz Język angielski punkty ECTS, wpisali się na te przedmioty również w Systemie Zapisów, bowiem to bardzo ułatwi pracę Dziekanatowi.

Z obu przedmiotów jest po jednej dużej grupie bez terminu i prowadzącego (bowiem te dane powinni Państwo ustalić indywidualnie w SPNJO albo podczas zapisów na konkretne zajęcia WF)

Dane studentów zamawianych

Poniedziałek, 03.10.2011 - 12:31

System zapisów został uzupełniony o dane studentów zamawianych. Nowi uczestnicy projektu powinni znaleźć w swoich profilach informację o tym, czy dopełnili już wszelkich formalności związanych z przystąpieniem do projektu.

Wstęp do informatyki

Poniedziałek, 03.10.2011 - 12:25

Najprawdopodobniej nie będzie otwierana dodatkowa grupa z Wstępu do informatyki. Zwracam uwagę, że w już otwartych grupach ciągle są wolne miejsca.

Ostatni tydzień zapisów

Poniedziałek, 03.10.2011 - 10:23

Rozpoczął się ostatni tydzień zapisów, podczas którego nie obowiązuje już limit 40 p. ECTS. Ostatnie poprawki w swoim planie będą Państwo mogli wykonać w niedzielę, 9-go października, przed godziną 23.59. Bardzo serdecznie apeluję, by nie czekać do ostatniej chwili z wypisywaniem się (oraz zapisywaniem) do grup (i kolejek). Szczególnie wypisywanie jest tu istotne -- proszę pamiętać, że osoba, która jest w grupie (lub kolejce) i wie, że na dane zajęcia nie będzie chodziła zajmuje miejsce swoim koleżankom i kolegom.

 

Komunikacja człowiek-komputer

Poniedziałek, 03.10.2011 - 9:58

W tym roku akademickim nie jest prowadzony przedmiot Komunikacja człowiek - komputer. Osoby, które chcą ukończyć studia inżynierskie w bieżącym semestrze zimowym, a nie mają zaliczonej KCK, mogą ten "obowiązek inżynierski" wypełnić za pomocą okazania zaliczenia Kursu Javy bądź Rozszerzonego kursu Pythona.

Oczywiście działa również ścieżka zaliczania KCK za pomocą projektu programistycznego.

Zajęcia w sobotę (1 rok)

Piątek, 30.09.2011 - 10:28

W sobotę odbywają się zajęcia dla pierwszego roku, które nie odbyły się w środę. Dotyczy to Analizy matematycznej, Wstępu do informatyki oraz Kursu ANSI C. Ponieważ w pierwszym tygodniu nie odbywa się pracownia z WdP, również grupa środowa nie ma zajęć w sobotę.

Zajęcia odbywają się wg planu środowego.