Strona główna » Aktualności
RSS

Aktualności

Eksploracja danych

Wtorek, 31.01.2012 - 17:54

Ze względu na wyjazd naukowy Piotra Wnuka-Lipińskiego, zajęcia z Eksploracji danych zaczną się w kwietniu i potrwają 10 tygodni. Stąd też mają przydzielone "sloty" trzygodzinne.

Seminarium z matematyki dyskretnej

Wtorek, 31.01.2012 - 17:44

Serdecznie zapraszam na Seminarium z matematyki dyskretnej, które będzie prowadził prof. Andrzej Kisielewicz.

Bonus dla pierwszego roku

Wtorek, 31.01.2012 - 16:09

... jest już teraz ustalony prawidłowo, w szczególności dodane jest zapowiedziane wcześniej 24-ro godzinne przesunięcie. Ponadto dodaliśmy indywidualne przesunięcie dla studentów, obliczone na podstawie wyniku zaliczenia z analizy matematycznej (ponieważ jest to jedyny obowiązkowy przedmiot, który miał wspólne ćwiczenia dla całego roku).

K procent z Analizy dawje bonus 2*K minut. [EDIT:] Użyte tu były cząstkowe wyniki przesłane przez prowadzącego.

 

Fizyka dla informatyków

Poniedziałek, 30.01.2012 - 14:24

nie była poddana pod głosowanie. Oznacza to w szczególności, że osoby, które nie widzą jej w T0 nie muszą się przejmować, że inni wskoczą na ich miejsce.

 

 

Algorytmy i Struktury Danych (M)

Poniedziałek, 30.01.2012 - 13:28

Tak jak co roku zapisy są na przedmiot AiSD (M), i studenci zainteresowani zaliczeniem przedmiotu AiSD (L) powinni się na ten przedmiot zapisać. Dokładne zasady odnośnie tego, jak zdobyć zaliczenie AiSD (M) oraz AiSD (L) poda Wykładowca na zajęciach (oczywiście wymaganie dla poziomu L są niższe, zarówno dla ćwiczeń, jak i dla pracowni i egzaminu)

 

Wyniki głosowania

Sobota, 28.01.2012 - 18:16

Dzisiaj sprawdzaliśmy, czy nie nastąpiły przekłamania związane z przeniesieniem wyników głosowania. Okazało się, że wyniki głosowania zostały prawidłowo przeniesione ze starego systemu zapisów (czyli są identyczne w obu bazach), ponadto nie zaobserwowaliśmy żadnej "statystycznej" różnicy między wynikami z bieżącego roku, a wynikami z roku wcześniejszego.

Indywidualny czas otwarcia zapisów

Sobota, 28.01.2012 - 16:56

... powinien być już ustalony prawidłowo. Hipotetyczna osoba, która brała udział w ocenie i głosowaniu i ma zdobytych 270 punktów ECTS będzie mogła zapisywać się na przedmioty od poniedziałku, 30 stycznia od godziny 11.30.

Programowanie (L+M)

Sobota, 28.01.2012 - 16:51

Głosy odddane na przedmiot Programowanie będą się liczyć jako głosy oddane na Programowanie (L) oraz Programowanie (M). Dodatkowo informuję, że pracownia do tego przedmiotu jest wirtualna. W tym roku będzie tylko jedna grupa (oczywiście odpowiednio duża) z wieloma prowadzącymi.

W systemie zapisów grupa ta będzie grupą nieznanego prowadzącego.

 

 

 

Zasady obliczania czasu otwarcia zapisów

Sobota, 28.01.2012 - 16:42

Obowiązują następujące zasady:

 • Zapisy trwają w godzinach od 10 do 22.
 • Każdy udział w ocenie zajęć w ubiegłym roku akademickim daje przesunięcie o 24 godziny.
 • Każdy zdobyty punkt ECTS (nie licząc ostatniego, nierozliczonego semestru) daje przesunięcie czasu zapisów o 5 minut.
 • W momencie otwarcia zapisów (ustalonym indywidualnie dla każdego studenta), student może zapisywać się na te przedmioty, na które w głosowaniu dał 3 punkty. Po 24-godzinach -- na te którym dał w głosowaniu 2 punkty, itd.
 • Ponieważ studenci pierwszego roku nie mogli brać udziału w ocenie oraz głosowaniu, ich szanse zostają wyrównane przez:
 1. przydzielenie 24-godzinnego bonusu
 2. oddanie głosów na przedmioty adresowane dla studentów pierwszego roku

Windows Phone

Sobota, 28.01.2012 - 16:34

Wykład o Windows Phone był jednorazowym wydarzeniem, przeprowadzonym przez firmę Tieto parę tygodni temu. To, że pojawił się w zapisach jest (niestety) pomyłką -- w tym semestrze takiego przedmiotu nie będzie.

Jesteśmy świadomi, że te zagadnienia są dla Państwa interesujące, zatem w przyszłości oczywiście będziemy się starali, by studenci Instytutu Informatyki mieli możliwości uczestnictwa w takim kursie.

Kalendarz zapisów

Piątek, 27.01.2012 - 10:51

Pierwsze osoby będą mogły zapisywać się na zajęcia w poniedziałek 30-go stycznia. Parametry zapisów będą dobrane w ten sposób, by w niedzielę 5-go lutego wieczorem każdy (niezależnie od punktów ECTS, udziału w głosowaniu i ocenie) mógł się zapisywać na wszystkie przedmioty, na których są wolne miejsca.

Obecnie wprowadzone są punkty ECTS (przypominam, że bez semestru zimowego 2011/2012), wszystkie reklamacje odnośnie ich wartości zostaną rozpatrzone do poniedziałku. Indywidualny termin otwarcia zapisów nie jest jeszcze prawidłowy.

Ocena zajęć semestru zimowego zostanie przeprowadzona w oparciu o nowy System Zapisów, zostanie ona uruchomiona po końcu sesji semestru zimowego.

Zapisy w semestrze letnim

Środa, 25.01.2012 - 15:25

Trwa przygotowanie zapisów w semestrze letnim, wprowadzana jest wstępna wersja planu, uaktualniane punkty ECTS, itd. Zapisy rozpoczną się na przełomie bieżącego i przyszłego tygodnia, dokładny termin zostanie wkrótce podany.

Na razie wszystkie dane widoczne w Systemie Zapisów należy traktować jako robocze, w kolejnych ogłoszeniach będą Państwo informowani o stanie prac.

Stypendia zamawiane - wyniki konkursów

Poniedziałek, 17.10.2011 - 16:34

W systemie zapisów pojawiły się informacje dotyczące wyników konkursów stypendialnych w ramach studiów zamawianych dla I, III i V semestru. Przypominam, że osoby, które jednocześnie pobierają stypendium w ramach innych studiów, powinny złożyć oświadczenie w sekretariacie do 24 października.

Po zakończeniu zapisów

Poniedziałek, 10.10.2011 - 16:18

Jak Państwo się zorientowali, zapisy się zakończyły, a stan grup został ustalony. Najbliższe dni poświęcone będą drobnym korektom stanu grup (związanym między innymi z działaniem kolejek). W tym semestrze kwestia ewentualnego wypisywania z grup będzie rozwiązana w sposób następujący:

 1. osoby, które wyślą mi mailem prośbę o wypisaniu do niedzieli 16-go pażdziernika włącznie zostaną wypisane,
 2. dodatkowo każdy student, który o to poprosi w ciągu pierwszych 10 tygodni semestru, zostanie wypisany z jednego przedmiotu, niemniej taka prośba zostanie spełniona tylko raz w ciągu całego toku studiów.
 3. Student, który otrzyma urlop dziekański na bieżący semestr, będzie mógł się wypisać z wybranych przez siebie przedmiotów (i nie wlicza się to do limitu 1 z poprzedniego punktu)
 4. Podpunkty 1-3 opisują wszystkie sytuacje, w ktorych student może zostać wypisany z przedmiotu.

Koniec zapisów w niedzielę

Piątek, 07.10.2011 - 12:35

Ponieważ w niedzielę zamykają się zapisy, bardzo proszę, by Państwo wypisali się z zajęć, na które nie zamierzają uczęszczać. Natomiast jeśli chodzi o kolejki, to proszę pamiętać o dwóch rzeczach:

 1. Bycie zapisanym do kolejki nie jest równoważne z byciem zapisanym na zajęcia.
 2. Osoba, która znajduje się w kolejce może zostać zapisana do grupy -- bo grupa może zostać zwiększona za zgodą Prowadzącego, ewentualnie ktoś może się z tej grupy wypisać. Pozostając w kolejce daje się przyzwolenie na zapisanie do grupy przez system. Zatem, jeżeli nie chce się chodzić na jakieś zajęcia, najlepiej wypisać się z nich jak najszybciej.