Strona główna » Aktualności
RSS

Aktualności

Wypisy "dyrektorskie"

Piątek, 07.12.2012 - 11:53

Studenci, którzy chcą skorzystać z jednorazowego "recznego" wypisu z zajęć (czyli robionego ręcznie przeze mnie, po zamknięciu zapisów), przysługującego w czasie studiów, mają ostatnią okazję - do końca tego tygodnia, czyli do 9.12.2012.

Aby się wypisać, trzeba spełnić następujące warunki:

 • musi byc to pierwsze skorzystanie z tej możliwości (wypisy zrealizowane w kadencji poprzedniej dyrekcji liczą się!)
 • należy wysłać do mnie e-mail (na standardowy adres widoczny na liście pracowników II na stronie) podając przedmiot
 • e-mail musi być wysłany osobiście z adresu podanego w Systemie Zapisów.

Stypendia 2012 - pilne

Piątek, 16.11.2012 - 8:52

Przypominam wszystkim studentom I roku, którzy są uczestnikami projektu studiów zamawianych dla rocznika 2012 o upływającym terminie składania wniosków o przyznanie stypendium.

Termin składania wniosków: 19 listopada 2012.

Wnioski należy złożyć w Dziekanacie (parter, koło łącznika) u p. Joanny Jędrzejkowskiej.

Planowane posiedzienie Komisji stypendialnej: 20/21 listopada - nie będzie możliwości złożenia wniosku po sporządzeniu listy rankingowej.

Wiecej informacji:http://zamawiane.ii.uni.wroc.pl/stypendia2012

Stypendia zamawiane - projekt 2009

Czwartek, 08.11.2012 - 13:22

Od tego semestru Dziekan przyznaje stypendia (zgodnie z odpowiednią listą rankingową) na wniosek studenta. Studenci, aby otrzymać decyzję o przyznaniu stypendium są zobowiązani wypełnić i złożyć w sekretariacie Instytutu Informatyki następujący wniosek: wniosek. Termin składania wniosków: 12 listopada 2012. Możliwe jest złożenie wniosku przez studenta o niższej pozycji rankingowej niż wymagana do wydania decyzji, pozwoli to na przyspieszenie wydania decyzji w przypadku gdy osoby sklasyfikowane wyżej zrezygnują ze stypendium.

Ogłoszenie dotyczy uczestników projektu z roku 2009, informacje dla uczestników nowego projektu, w tym formularz wniosku o przyznanie stypendium, zostaną opublikowany do końca tygodnia na stronie studiów zamawianych.

Pomoc z Logiki dla informatyków - nowa grupa wt. 10.15-11.

Środa, 31.10.2012 - 10:52

Dzisiaj otworzyliśmy dodatkową grupę z zajęć wyrównawczych.

Prowadzącym będzie Emanuel Kieroński, a zajęcia będą we wtorek o 10.15-11 w sali 325. Pierwsze zajęcia odbędą się we wtorek 6 listopada.

Zastrzegamy sobie prawo likwidacji grup, w których liczba studentów regularnie uczęszczających na zajęcia będzie niższa niż 12-15.

Dane w systemie zapisów

Piątek, 19.10.2012 - 15:53

Dane w systemie (ECTSy, semestr, itp.) są uaktualnianie przed nowym semestrem.

W szczególności: brak punktów zdobytych w poprzednim semestrze nie jest błędem.

Tutoring - grupa R.Nowaka

Środa, 10.10.2012 - 18:49

Grupa Rafała Nowaka została otwarta trochę później. W związku z tym pierwsze spotkanie będzie w doraźnie wyznaczonym terminie. Rafał Nowak będzie dostępny w tym tygodniu w czwartek (11.X) od godz. 14:15 w swoim pokoju (240). Proszę osoby, którym ten termin pasuje i są "ponadlimitowe" w innych grupach o skorzystanie z tej okazji. Zapewne prowadzący na spotkaniu ustali, jakie terminy w kolejnych tygodniach są dla niego możliwe. 

Zamknięcie zapisów

Środa, 10.10.2012 - 10:30

Zamknięcie zapisów na ten semestr nastąpi 12.X.2012 (piątek) o godz. 22:00. Proszę przed upływem tego terminu wypisać się z zajęć, na które nie zamierzacie Państwo chodzić. Jednocześnie proszę o "czujność" w kwestii kolejek. Niewypisanie się z kolejki może spowodować, że system w ostatniej chwili zapisze kogoś na miejsce, które chwilę wcześniej się zwolniło. Jeśli student/studentka pozostawał/a w tej kolejce przez zapomnienie, to prawdopodobnie zabraknie juz czasu na reakcję.

Konsekwencje zapisania się na zajecia, na które się nie chodzi są poważne:

 • na zakończenie semestru grodzi "dwója dziekańska"
 • prośby o wypisanie po terminie 12.X (22:00) mozna kierować do dyr.ds. dydaktycznych, ale on/ona spełnia je tylko raz w czasie studiów studenta/studentki (tzw. wypis dyrektorski)
 • w wyjątkowych przypadkach podyktowanych organizacją zajęć, prowadzący może ustalić z dyr.ds.dydaktycznych, że ostateczny skład grupy zajęciowej poda po terminie wypisów. Prowadzący powinni to jasno ogłosić studentom.

Język angielski, WF oraz praktyki zwodowe

Środa, 10.10.2012 - 8:09

Zapisy na języki obce oraz zajęcia sportowe są organizowane bezpośrednio przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (http://www.spnjo.uni.wroc.pl) oraz Uniwersyteckie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu (zapisy przez USOS: http://www.zapisy.uni.wroc.pl/). Proszę jednak wszystkich studentów informatyki, którzy zapisali się na takie zajęcia i zamierzają w bieżącym semestrze zdobyć za nie punkty ECTS, o zapisanie się do odpowiednich grup Język angielski B2II lub B2+ oraz Wychowanie fizyczne w Systemie Zapisów. Grupy te nie mają rzeczywistych danych o prowadzącym i terminie, ale mają znaczenie formalne - dzięki zapisowi do takiej grupy odpowiedni przedmiot pojawi się na Waszych kartach egzaminacyjnych.

Podobnie proszę o zapisanie się do grup Praktyka zawodowa - 3 tygodnie lub Praktyka zawodowa - 4 tygodnie studentów, którzy w bieżącym semestrze zamierzają zaliczyć praktykę i uzyskać za nią punktu. Powód jest ten sam, co powyżej. 

Komunikacja w biznesie - zmiana godzin

Wtorek, 09.10.2012 - 14:57

Ze względu na rozpoczęcie zajęć w drugiej połowie października oraz specyficzny kalendarz Uczelni (13.11. odbywają się zajęcia czwartkowe, przerwa świąteczna, czas trwania semestru zimowego) zajęcia Komunikacja w biznesie nie mają możliwości realizacji założonego programu w sugerowanej ilości spotkań. W związku z tym firma Tieto chciałaby zaproponować studentom przedłużenie każdego spotkania z 90min do 135min. Zajęcia odbywałyby się więc w cyklu tygodniowym, we wtorki, w godzinach 17:30-19:45 (60min.zajęć-15 min. przerwy-60min. zajęć).

Repetytorium z Matematyki dyskretnej

Poniedziałek, 08.10.2012 - 9:03

Repetytorium z Matematyki dyskretnej jest prowadzone wspólnie dla toku L oraz M w wymiarze 30 godzin w semestrze. Połowę zajęć przeprowadzi M.Sysło, a połowę K.Paluch. Na wniosek prowadzących całe repetytorium odbędzie się w drugiej połowie semestru, po 4 godziny tygodniowo. Mam nadzieję, że ten tryb nie tylko nie zaszkodzi, ale pomoże lepiej utrwalić nabytą już wiedzę i przygotować się do egzaminu. Termin pierwszych zajęć oraz dokładny harmonogram zostaną ustalone i podane z początkiem grudnia.

Dla kogo jest tutoring?

Sobota, 06.10.2012 - 12:33

Formalnie tutoring jest DLA WSZYSTKICH studentów "zamawianych" z roku 2012 (czyli teraz rozpoczynających studia I stopnia). Praktycznie tutoring jest przewidziany także dla wszystkich studentów z tej grupy, nie zależnie od tego, czy przewidują problemy na studiach czy wręcz przeciwnie. Tutor jest od tego, by pomóc osobie mającej trudności na studiach. Jest jednak także od tego, by osobie zdolnej pokazać, jakie możliwości studia stwarzają tym, którzy chcą szybciej i więcej. Proszę więc zapisywać się do kolejek na tutoring, bo od poniedziałku będzie przydzielanie do grup, a chcemy, by tutorzy mieli równomierne obciążenie.

Terminy spotkań podane przez tutorów dotyczą przede wszystkim pierwszego tygodnia. Wielu tutorów zaznaczyło, że potem może wraz z grupą lub poszczególnymi osobami znaleźć dogodny dla obu stron termin.

PILNE - oświadczenia studentów 1-go i 2-go roku

Piątek, 05.10.2012 - 10:00

STUDENCI PRZYJĘCI W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 oraz 2012/2013  rozpoczynający studia po 1 października 2011 r.,  zgodnie z art. 170a ust. 10 ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) z dnia 27 lipca 2005 r.  zobowiązani są do złożenia oświadczenia w sprawie uprawnienia do studiów bezpłatnych dla KAŻDEGO realizowanego kierunku studiów stacjonarnych. Oświadczenia dostępne są poprzez USOSWeb.

 

 • Studenci przyjęci w roku 2011/2012 wypełniają 2 pkt. oświadczenia, w którym deklarują, ile punktów ECTS wykorzystali (zaliczyli) do tej pory.
 • Studenci przyjęci w roku 2012/2013 wypełniają 1 pkt. Oświadczenia, niezależnie od tego, na ilu kierunkach studiowali lub studiują.

 

Oświadczenia należy wypełnić na stronie, wydrukować i podpisać, a następnie złożyćdo 9.X.2012 w dziekanacie. Tam też można wyjaśniać wątpliwości.

Tutoring cd.

Piątek, 05.10.2012 - 8:45

Tutoring rusza! Sukcesywnie zakładane są grupy i uzupełniane w nich dane nt. czasu i miejsca pierwszego spotkania (kolejne będą w podobnym terminie, ale można też ustalać z tutorem). Proszę WSZYSTKICH studentów 1-go roku o wybranie sobie grupy. Zapisy będą odbywały się z uwzględnieniem nastepujących zasad:

 • Limity w grupach będą ustalane tak, by równoważyć "popyt" i "podaż". 
 • Przewiduję, że tutor może podać osoby, które powinny znaleźć się w jego/jej grupie - w przypadku tutoringu wcześniejsza znajomośc jest raczej wartością dodaną, więc nie widzę przeciwskazań; najlepiej, by takie osoby ustawiły się w kolejce do danego tutora, z której zostaną  wpisane do grupy.
 • W każdym przypadku proszę o ustawienie się w kolejkach do grup. W poniedziałek rano grupy zostaną otwarte i będą możliwe zapisy. Jak wcześniej napisałam, zapisy nie muszą być w kolejności zgłoszeń.

Międzyuczelniany projekt we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych i Akademią Muzyczną

Czwartek, 04.10.2012 - 18:16

Zapraszam chętnych studentów mających ukończony pierwszy rok studiów do wziecia udziału w rocznym projekcie wraz ze studentami ASP i Akademii Muzycznej.  Pod wzgledem formalnym projekt ten jest traktowany jako projekt programistyczny (tzn. wart jest 4 punkty ECTS i pozwala zaliczyć wymagany projekt na studiach licencjackich) oraz umożliwia zaliczenie treści programowych za zakresu komunikacja człowiek-komputer (wymagane na studiach inżynierskich). Głównym celem współpracy jest stworzenie trzech interaktywnych instalacji multimedialnych, które zostaną zaprezentowane we wrześniu 2013 w ramach obchodów roku Witolda Lutosławskiego. Każda instalacja będzie konstruowana przez mieszany zespół złożony ze studentów ii, ASP i AMuz. Zadaniem studentów informatyki będzie wybranie i zaimplementowanie odpowiednich algorytmów sztucznej inteligencji oraz ewentualnie syntezy dźwięku i generowania grafiki. Dużym walorem tego projektu jest możliwość wykorzystania nietypowych urządzeń audio/video.

Projekt zostanie odebrany przez  dr Pawła Rychlikowskiego i mgr Dariusza Jackowskiego. Pierwsze spotkanie informacyjne odbędzie się o 16:30 w środę 17 października. Chętnych prosimy o zgłaszanię się do Dariusza Jackowskiego lub przyjscie na spotkanie informacyjne.

Zajęcia (ang.)

Czwartek, 04.10.2012 - 16:30

Zajęcia w języku angielskim oznaczone w Systemie zapisów dopiskiem (ang.) sa prowadzone dla studentów studiów anglojęzycznych. Na wiekszości tych przedmiotów nie ma możliwości uczęszczania przez studentów studiów polskojęzycznych. Prosze więc nie zapisywać się na te przedmioty, bo to i tak nie będzie miało efektu.